Kapak Görseli

Deneysel Fare Çalışmalarında Otokanibalizasyonu Önlemek İçin Yeni Bir Yöntem

Kemalettin Yıldız, Nebil Yeşiloğlu, Arzu Akçal, Selami Serhat Şirvan, Memet Yazar

Özet


Giriş: Sıçanlar ve fareler laboratuar çalışmalarında en fazla kullanılan hayvanlardır. Sıçanlarda yaygın görülen otokanibalizasyon nedeniyle çalışmalar esnasında hazırlanan fleplerin takip ve gözleminde sorunlar ortaya çıkmaktadır.
Gereç ve Yöntem: Farelerde yapılan cerrahi işlem bitirildikten sonra; abeslank, flaster ve gazlı bez kullanılarak sternum bölgesine sargı uygulandı ve otokanibalizasyon açısından denekler gözlemlendi.
Bulgular: 100’ün üzerinde denekte uygulanan sargı işlemi; hayvanlarda yeme ve içme problemine yol açmadı. Deneklerin hiç birinde maserasyon, ülserasyon veya ek patoloji saptanmadı.
Sonuçlar: Otokanibalizasyonu önlemek için uyguladığımız yöntem yan etkiler bulunmaması yanında tek kişi tarafından uygulanabilen, uygulanması ve çıkarılması kolay, ucuz bir yöntemdir.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Pynn BR, McKee NH, Nigra CA, Howard CR. A protective rat vest.Plast Reconstr Surg. 1983 May;71(5):716-7.

Ozkan O, Ozgentas HE. Combination of rat vest, teeth shortening, and nail cutting to prevent autocannibalization and protect surgical flaps. Plast Reconstr Surg. 2006 Apr 15;117(5):1671.

Ueda M, Torii S, Oka T. A new device for free skin grafting in rats.Plast Reconstr Surg. 1981 May;67(5):671-2.

Hammond DC, Brooksher RD, Mann RJ, Beernink JH. The dorsal skin-flap model in the rat: factors influencing survival. Plast Reconstr Surg. 1993;91(2):316-21.

Bayramiçli M, Yilmaz B, Numanoğlu A. Modified protective rat vest. Plast Reconstr Surg. 1998;101(3):859-60.

Akyürek M, Sönmez E, Ozkan O, Safak T, Keçik A. Free flap transfer to the dorsum of the rat: a new technique to avoid autocannibalization in free flap studies. Ann Plast Surg. 2002;48(6):654-9.

Westin ML, Hedén PG. Autocannibalization of surviving and necrotic rat groin flaps. J Reconstr Microsurg. 1988;4(3):233-6.

Yu HL, Sagi A, Gordon MJ, Ferder M, Strauch B. Autocannibalization of sensate and denervated rat groin flaps. J Reconstr Microsurg. 1986;3(1):27-8.
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.