Kapak Görseli

Guyon kanalı sendromu: kitleye bağlı üç olgunun sunumu

Nesibe Sinem Çiloğlu, Erkin Önsal, Alpay Duran, Ayşe İrem Mert, Ekrem Keskin

Özet


Guyon kanalı sendromu elde ulnar sinirin kompresyonudur. Bu sendrom çeşitli etyolojik faktörlere bağlı olarak gelişmektedir. Ulnar sinirin Guyon kanalında sıkışmasının nedeni olarak literatürde birçok lezyon bildirilmektedir. Gangliyonlar, lipomlar, anormal tendon ve kaslar, artrit ve karpal kemik kırığına bağlı travmalar ve nadir olarak arteriovenöz malformasyonlar(AVM) ulnar sinirin Guyon kanalında sıkışmasına neden olabilmektedir. Bu çalışmamızda Guyon kanalı sendromuna neden olan bir gangliyon, bir dev hücreli tendon kılıfı tümörü ve bir arteriovenöz malformasyon olguları bildirilmektedir.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Rengachary SS. Entropment neuropathies. In Wilkins RH, Rengachary SS. Neurosurgery. Mc Graw-Hill, New York 1996; 3073-98.

-Ozdemir O, Calisaneller T, Altinors N. Compression of the ulnar nerve in Guyon's canal by an arterio venous malformation. J HandSurgEur. 2007;32:600–1.

-Sung Soo Kim,JaeHoon Kim, ,Hee In Kang, Seung Jin Lee, Ulnar Nerve Compression at Guyon's Canal by an Arteriovenous Malformation.J KoreanNeurosurg Soc. 2009; 45(1): 57-9.

- Jose RM, Bragg T, Srivastava S. Ulnar nerve compression in Guyon's canal in the presence of a tortuous ulnar artery. J HandSurgBr. 2006;31:200-2.

- Lindsey JT, Watumull D. Anatomic study of the ulnar nerve and related vascular anatomy at Guyon'scanal : a practical classification system. J HandSurgAm. 1996;21:626–33.

-Aguiar PH, Bor-Seng-Shu E, Gomes-Pinto F, Almeida-Leme RJ, Freitas AB, Martins RS, et al. Surgical management of Guyon's canal syndrome an ulnar nerve entrapment at the wrist : report of two cases. Arq Neuropsiquiatr. 2001;59:106–11

-. Shea JD, Mc Clain EJ. Ulnar nerve compression syndromes at the below the wrist J Bone Joint Surg 1969;51: 1095-103.
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.