Kapak Görseli

Alt ekstremitede Masson tümörü: olgu sunumu

Uğur Horoz, Hülda Rıfat Özakpınar, Enis Mert, Fatma Fulya Köybaşıoğlu, Ali Teoman Tellioğlu

Özet


Giriş; İntravasküler papiller endotelyal hiperplazi (IPEH) olarak da bilinen Masson tümörü deri ve yumuşak dokunun nadir görülen ve vasküler tümörlerin yaklaşık %2 sini oluşturan reaktif proliferatif iyi huylu bir lezyonudur. Genellikle derin dermis ve ciltaltı dokuda yumuşak kıvamlı, ciltten kabarıklık gösterebilen, yavaş büyüyen, keskin sınırlanma hattı gösteren nodül şeklinde izlenirler. Sıklıkla el parmakları, gövde, baş ve boyunda görülürler.
Olgu sunumu: Altmış üç yaşında bayan sağ ayak plantar bölgede 5 yıldır mevcut olan kitle tamamen eksize edildi.
Tartışma ve sonuç; Masson tümörü deri ve yumuşak dokunun nadir görülen reaktif proliferatif iyi huylu bir lezyondur. Patolojik olarak kesin bilinmemesine rağmen staz ve trombüs varlığının lezyonun gelişimini tetikleyebildiği öne sürülmüştür. Tedavide eksizyonel biyopsi tercih edilmektedir. Ayırıcı tanısında endotelyoma, hemanjiyom, anjiyosarkom, malign endovasküler papillom bulunmaktadır.

Anahtar sözcükler: Masson, ayak, atipik lokalizasyon

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Makos CP, Nikolaidou AJ. Intravascular papillary endothelial hyperplasia (Masson's tumor) of the oral mucosa. Presentation of two cases and review. Oral Oncology Extra (2004) 40 59-62.

Weber FL, Babel J. Intravascular papillary endothelial hyperplasia of the orbit. British Journal of Ophtalmology 1981,65,18-22.

Park JY, Park MC , Snow N. Intravascular papillary endothelial hyperplasia of superior vena cava: a rare cause of the superior vena cava syndrome. Thoraks 1991;46:272-3.

Fasina O, Adeoye A , Akang E.Orbital intravascular papillary endothelial hyperplasia in a Nigeria child: a case report and review of the literature. J Med Case Rep. 2012;6:300.

Jazaerly T,Jaratli H,Sakr W,Almardini N, Urabi M,Dhar N, Giorgadze T. Avicenna.Intravascular papillary endothelial hyperplasia of the bladder: Case report and review of the literature. J Med. 2011 Oct-Dec; 1(2):55-7.

Yonezawa H , Hiraki A , IyamaK, Shinohara M. Intravascular Papillary Endothelial Hyperplasia Associated with Venous Pool Arising in the Lower Lip: A Case Report. Int J Dent 2009; 2009: 940686

Molina RB , Rosas GA , Luevanos IG , Mendoza-Roaf PL , Montemayor TG, Frechero NM..Intravascular Papillary Endothelial Hyperplasia (Masson's Tumor) of the Mouth - A Case Report. Case Rep Dermatol. 2010; 2(1): 22-6.

Hong SG, Cho HM, Chin HM, Park IY, Yoo JY, Hwang SS, Kim JG, Park WB, Chun CS. Intravascular Papillary Endothelial Hyperplasia (Masson's Hemangioma) of the Liver: A New Hepatic Lesion. J Korean Med Sci. 2004;19(2):305-8.

Park KK , Won YS, Yang JY, Choi CS, Han KY. Intravascular Papillary Endothelial Hyperplasia (Massan Tumor) of the Skull: Case Report and Literature Review. J Korean Neurosurg Soc. 2012 July; 52(1): 52-4.

Pantanowitz L , Duke WH. Intravascular lesions of the hand. Diagn Pathol. 2008; 3: 24.

Meadows MC, Sun X, Dardik M, Tarantino DR, Chamberlain RS. Intraabdominal Intravascular Papillary Endothelial Hyperplasia (Masson's Tumor): A Rare and Novel Cause of Gastrointestinal Bleeding.Case Rep. Gastroenterol .2010 Mar 20;4(1):124-32.
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.