Kapak Görseli

Faringokutanöz Fistül Kapatılmasında Prelamine Pektoral Kas Flebi Kullanımı

Gökhan Temiz, Ufuk Bilkay, Emre Güvercin, Cüneyt Özek, Tahir Gürler

Özet


asında faringokutanöz fistüller sık karşılaşılan komplikasyonlardandır. Postoperatif alınan radyoterapi lokal dokuların yetersiz oluşu eşlik eden sekonder hastalıklar ve tükürük salgısı bu fistüllerin primer kapama ya da lokal flepler ile kapatılmasının nüks ile sonuçlanmasına neden olur. Geçirilen her cerrahi bir sonraki cerrahiyi zorlaştırmaktadır. Bu çalışmada fistülü daha dokuz kez kapatılmaya çalışılmış fakat her seferinde nüks izlenmiş olan hastanın deri grefti ile prefabrike edilmiş pektoral flep ile başarılı bir şekilde rekonstrüksiyonu sunuldu. Postoperatif dönemde bir komplikasyon yaşanmayan hastada fistül tamamen kapatılmıştı. Postoperatif birinci yılında nüks izlenmeyen hastada oral beslenme sıkıntısız olarak sağlanmaktaydı ve fistül alanında bir darlığa rastlanmadı.

Anahtar Sözcükler: Faringokutanöz, Fistül, Prelamine, Flep

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Abood A, Halvorson E, Pusic A, Mehrara B A modified ‘paddleflap’ for reconstruction of a large pharyngo-cutaneous fistula and anterior neck defect. Another tool in the anterolateral thigh’s box. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2009;62(6):e142-4.Epub 2008 Nov 5.

Bahadur ,S. et al. The etiology and management of pharyngocutaneous fistulae following laryngectomy. Indian J. Otol. 37:113,1985-96.

Galli J, De Corso E, Volante M, Almadori G, Paludetti G (2005) Postlaryngectomy pharyngocutaneous fistula: incidence, predisposing factors, and therapy. Otolaryngol Head Neck Surg 133:689–694

Redaelli de Zinis LO, Ferrari L, Tomenzoli D, Premoli G, Parrinello G, Nicolai P (1999) Postlaryngectomy pharyngocutaneous fistula: incidence, predisposing factors, and therapy. Head Neck 21:131–8.

Fabrizio T, Donati V, Nava M. Repair of the pharyngocutaneous fistula with a fasciocutaneous island flap pedicled on the superficial temporalis artery. Plast Reconstr Surg. 2000;106(7):1573-6.

McCarthy CM, Kraus DH, Cordeiro PG Tracheostomal and cervical esophageal reconstruction with combined deltopectoral flap and microvascular free jejunal transfer after central neck exenteration. Plast Reconstr Surg. 2005 15;115(5):1304-10.

Demir Z, Velidedeoğlu H, Celebioğlu S. Repair of pharyngocutaneous fistulas with the submental artery island flap. Plast Reconstr Surg. 2005;115(1):38-44.

Robb G L, Swartz W M. Pharyngocutaneous fistulas: Management with one-stage flap reconstruction. Ann. Plast. Surg. 1986;16: 125-9.

Yu P. One-stage reconstruction of complex pharyngoesophageal, tracheal, and anterior neck defects Plast Reconstr Surg. 2005;15:116(4):949-56.

Pribaz JJ, Fine NA. Prefabricated and prelaminated flaps for head and neck reconstruction. Clin Plast Surg. 2001;28(2):261-72.

Santamaria E, Correa S, Bluebond-Langner R, Orozco H, Ortiz-Monasterio F. A shift from the osteocutaneous fibula flap to the prelaminated osteomucosal fibula flap for maxillary reconstruction. Plast Reconstr Surg. 2012;130(5):1023-30.

Demirdover C, Sahin B, Ozkan SH, Oztan YH .A simple and reliable repair method for pharyngocutaneous fistula: Turnover flap procedure. Turk Plast Surg 2010;18(1):51-3.

Kimura Y, Tojima H, Nakamura T, Harada K, Koike Y. Deltopectoral flap for one-stage reconstruction of pharyngocutaneous fistulae following total laryngectomy. Acta otolaryngol. 1994;51:175.

Martin D, Pascal JF, Baudet J, Mondie JM, Farhat JB, Athoum A, et al.The submental island flap:A new donor site.Anatomy and clinical applications as a free or pedicled flap.Plast Reconstr. Surg. 1993;92:867-71.

Sterne G D, Januskiewicz J.S, Hall P.N, Bardsley A.F. The submental island flap. Br. J. Plast Surg. 49: 85 ,1996

Janssen D. A, Thimsen, D. A. The extended submental island lip flap: An alternative for esophageal repair. Plast Reconstr Surg. 1998;102: 835-9.

Serra JM, Benito JR, Monner J, Manzano M, Paloma V, Castro V. Reconstruction of pharyngostomas with a modified deltopectoral flap combining endoscopy and tissue expansion. Ann. Plast. Surg. 1998;41: 238-45.

Zimman, O. A. Reconstruction of neck with two rotation-advancement platysma myocutaneous flaps. Plast. Reconstr. Surg. 1999;103: 1712-18.

Magdy EA. Surgical closure of postlaryngectomy pharyngocutaneous fistula: a defect based approach.Eur Arch Otolaryngol. 2008;265:97-104-9.

McLean JN1, Nicholas C, Duggal P, Chen A, Grist WG, Losken A, Carlson GW. Surgical management of pharyngocutaneous fistula after total laryngectomy. Ann Plast Surg. 2012;68(5):442-5.
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.