İYATROJENİK YANIKLAR

Burak Kaya, Bahadır Çelik, Cem Çerkez, Emrah Aslan, Servet Elçin Alpat, Savaş Serel

Özet


İyatrojenik yanıklar hastanelerde kullanılan tıbbi cihazların ve ilaçların uygulamaları sonrasında oluşabilen ve nadir görülen komplikasyonlardır. Oluşan bu yanıklar genellikle derin yanıklar olmakta ve hastalarda ek morbiditeye neden olmaktadır. Bu makalede bölümümüze konsülte edilen 6 iyatrojenik yanık olgusunu sunularak, yanıklara zemin hazırlayan faktörler ile yanıkları önleyici tedbirler tartışılmaktadır.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Masaki F, Shuhei Y, Riko K, Yohjiro M Iatrogenic second-degree burn caused by a catheter encased tubular braid of stainless steelduring MRI.

Burns. 2007 Dec;33(8):1077-9. Epub 2007 Sep 14

Jones EG. Recognizing hospital-acquired burn injury in patients after coronary artery bypass surgery J Wound Ostomy Continence Nurs. 2011 Mar-Apr;38(2):193-5.

Choudhry IK1, Kyriakedes J, Foad MB.Iatrogenic burn caused by an operating microscope: case report. J Hand Surg Am. 2013 Mar;38(3):545-7. doi: 10.1016/j.jhsa.2012.11.027. Epub 2013 Jan 20.

Ann Burns Fire Disasters. 2012 Dec 31;25(4):203-6. Skin burns associated with radiofrequency catheter ablation of cardiac arrhythmias. Pacing Clin Electrophysiol. 2013 Jun;36(6):764-7. doi: 10.1111/pace.12123. Epub 2013 Mar 19.

Sanders SM1, Krowka S, Giacobbe A, Bisson LJ. Third-degree burn from a grounding pad during arthroscopy. Arthroscopy. 2009 Oct;25(10):1193-7. doi: 10.1016/j.arthro.2008.11.003. Epub 2009 Jan 24.

Saaiq M1, Zaib S, Ahmad S. Electrocautery burns: experience with three cases and review of literature. Ann Burns Fire Disasters. 2012 Dec 31;25(4):203-6.

Gupta K1, Prem Kumar G, Bansal A, Mehta Y. Burn injury by displacement of electrocautery plate. Indian J Anaesth. 2011 Nov;55(6):634-5. doi: 10.4103/0019-5049.90636.

Möhrenschlager M, Weigl LB, Haug S, Schnopp C, Cremer H, Ring J, Abeck D. Iatrogenic burns by warming bottles in the neonatal period: report of two cases and review of the literature J Burn Care Rehabil 2003 Jan-Feb;24(1):52-5; discussion 49

Khan MA, Jamnadas-Khoda B, Gorman M, Ghosh SJ Physiotherapy-induced hot pack burn in a paraplegic Paralympic athlete J Burn Care Res. 2011 Sep-Oct;32(5):e167

Mehta SP1, Bhananker SM, Posner KL, Domino KB. Operating room fires: a closed claims analysis. Anesthesiology. 2013 May;118(5):1133-9. doi: 10.1097/ALN.0b013e31828afa7b

Palmanovich E1, Brin YS, Laver L, Nyska M, Kish B.Third-Degree chemical burns from chlorhexidine local antisepsis. Isr Med Assoc J. 2013 Jun;15(6):323-4.

Supradeeptha C, Shandilya SM, Naresh A, Satyaprasad J. Aqueous based Povidone-iodine related chemical burn under the tourniquet (a case report) and literature review. J Orthop. 2013 Jul 23;10(3):152-4. doi: 10.1016/j.jor.2013.07.007. eCollection 2013
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.