Aşağı İnfratemporal Fossa Tümörlerinde Cerrahi Yaklaşım

Bedrettin Görgün, İsmail Ermiş, Tamer Koldaş, Orhan Çizmeci

Özet


Geniş ekspozisyon, vitl yapıların korunması, yeterli rezeksiyon ile fonksiyonel ve estetik rekonstrüksiyon aşağı infratemporal fossa tümörlerinin cerrahi tedavisinde önemli faktörlerdir. Bu yazıda, lezyonların aşağı infratemporal ve pterigomaksiller fossada yer aldığı üç hastamız (nüks adenoid kistik karsinom, ekstra-kraniyal meningiom ve skuamöz hücreli karsinom) ve uyguladığımız cerrahi girişimler.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.