Eksternal Bir Aygıtla, Tek ve Çift Doğrultuda Laminar Yumuşak Doku Ekspansiyonu

Ahmet Seyhan, Sinan Nur Kesim, Orhan Çizmeci, Levent Bilgiç

Özet


Teorik olarak, ideal bir deri genişletme yöntemi, deriyi tüm istikametlerde değil sadece istenen istikamettte genişletmelidir. Henüz klinik alanda subkutan genişleticilere bir alternatif bulunamamış olmasına karşın, bazı işlemlerle deriyi sadece istenen doğrultuda genişletmeye zorlayarak defekt kenarlarının birbirine yaklaştırıldığı bilinmektedir. Deriyi tek doğrultuda genişletmenin daha üstün olabileceği düşünülebilir, ancak literatürde tek ve çift doğrultuda laminar genişletme örneklerinin kontitatif olarak kıyaslandığı bir çalışma yoktur. Yirmibir tavşan, sırt derilerine 30x30 mm ebadında standart birer kare çizildikten sonra, randomize olarak üç eşit gruba ayrıldı. Birinci gruptki tavşanların işaretli deri bölgeleri ön-arka istikamette genişlemeye zorlanırken, ikinci gruba hem ön-arka istikamette hem de yanlara doğru genişletme işlemi uygulandı. Genişletme işlemleri deriye dışarıdan tatbik edilen bir aygıt ile 15 gün süresince uygulandı. Kontrol grubuna ise hiçbir genişletme uygulanmadı. Sonuçta, tek doğrultuda (YD) genişletilmiş derilerin uzunlukları, çift doğrultud (ÇD) genişletilmiş olanlardan, primer kontraksiyonda iken (TD: 41.1 mm, ÇD: 31.3 mm, kontrol 25.4 mm; p 0.001) ve traksiyonda iken ( aynı sıra ile 52.3 mm, 51.2 mm, 38.8 mm; p 0.05) daha fazla bulundu.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.