Alt Göz Kapağının Tam Kat Geniş Kayıplarında Kompoze Ada Flebi İle Üç Katlı Onarım

Oğuz Çetinkale, Nuri Battal

Özet


Alt göz kapağının üç katlı anatomik yapısını esas alan çeşitli rakonstrüksiyon yöntemleri hala üç katlı onarım için ideal bir çözüm getirememiştir. Alt göz kapağı kayıplarında tarsus ve konjunktiva onarımı için genellikle kondromukozal serbest greftler veya tarsokunjunktival flep kullanırken, cilt onarımı için ise cilt greftleri ya da çeşitli lokal flepler kullanılmaktadır. Burada takdim edilen iki olguda tam kat alt göz kapağı onarımı için burun lateral bölgesinden hazırlanan ters angular arter saplı kompoze ada flebi kullanılmıştır. Burun lateral bölgesinden kaldırılan bu flebe lateral nazal kıkırdağın bir bölümü ve kılsız burun mukozası da dahil edilmiştir. Kompoze doku ile, yani "mukoza-kıkırdak-cilt" içeren ada flebi ile alt kapağın tek bir fleple toplam üç katlı onarımı bir seansta yapılmıştır. Olgular yaklaşık bir yıl takip edilmiştir. Kabul edilebilir kozmetik ve fonksiyonel uyumu nedeniyle, uygun olgularda veya diğer yöntemlerin kullanılmadığı durumlarda, bu flep, onarım seçeneklerinden biri olarak kullanılabilir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.