Yanık Tedavisinde Genişletilmiş Oto-Homogreft Uygulaması

Selçuk Işık, Naki Selmanpakoğlu, Muharrem Demiroğulları, Cengiz Açıkel

Özet


Bu yazıda GATA Yanık Merkezinde son bir yıl içerisinde geniş yanık yaralanması ve yetersiz otogreft donör alanları nedeniyle genişletilmiş otogreft üzerine genişletilmiş homogreftleme uygulanan 4 olgu sunuldu. Ortalama %51 oranında II.-III. Derece yanık alanları olan olgulardan üçüne erken tanjansiyel eksizyon ve merkezimize geç başvuran birisine de tanjansiyel eksizyon operasyonları uygulandı. Yetersiz donör alanı bulunan olgularda otogreftler 4:1 genişletilip yanık yaraları üzerine yayıldıktan sonra üzerine birinci derece akrabalarında alınan homogreftler 2:1 oranında genişletilerek yayıldı. Olguların erken postoperatif devrede genel durumlarından hızlı düzelme saptanırken greft tutma oranları yüksekti. Opere edilen geniş yanık alanlarında ikinci bir operasyona gerek duyulmadan deri kapaması sağlandı. Bu teknikle oto-homogreft uygulamasında homogreft elemanları rejenerasyonla bunların yerini almakta ve "creeping substitution"adı verilen bir yer değiştirme ile klinik olarak fark edilebilen bir rejeksiyon gözlenmemektedir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.