Cryptotia (Bir Olgu Nedeniyle)

Cevdet Barış, Harun Özkan, Cemal Aytemiz

Özet


Cryptotia, kulak sayvanının üst bölümünün başa yapışık olması ile karekteristik, doğmalık bir anomaldir. Batı ülkelerinde ve yurdumuzda çok ender görülen bu anomali uzak doğuda, özellikle Japonlarda oldukça sık görülmektedir. Çok az görülen bir anomali olduğu için batı literatüründe hakkında çok az yayın bulunan ve Türkiye'de herhangi bir yayın yapılmamış olan crytotia'yı bir olgumuz nedeni ile sunmayı uygun bulduk.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.