Yanukta Adrenal Yetmezlik

Mustafa Deveci, Cevat Can, Naki Selmanpakoğlu

Özet


Yanıklı hastada en sık rastlanan mortalite nedeni septik şok olup daha sonra kordiovasküler yetmezlik ve akut böbrek yetmezliği gelir. Ancak son yıllarda yapılan yayınlarda septik şoku çok iyi taklit eden ve araştırılmadığı sürece ancak otopside tanı konması mümkün olan bilateral adrenal hemorajiye bağlı akut adrenal yetmezlik dikkati çekmektedir. Bu çalışmada deneysel olarak yanık oluşturulan ratlarda adrenal yetmezliği ortaya koymak amacıyla adrenal histopatolojisi, periferik yayma ve kan elektrolitleri gibi indirekt adrenal yetmezlik bulguları çalışılmıştır. %10 ve %20 yanıklı denekşerde yanık sonrası 3. ve 10. günlerde indirek yetmezlik bulguları araştırılmış ve bunlar arasındaki farklar karşılaştırılmıştır. Bulgularımızın ışığında iki grup arasındaki farklar anlamlı bulundu. Bu bulgular adrenal gland yetmezliği septomlarının ortaya çıkması için bir ltent period gerektiğini desteklemekteydi. Bu yazının amacı yanıklı hastalarda adrenal gland yetmezliğinin önemini vurgulamak, akut adrenal yetmezliğin fizyopatolojisi, tanısı ve tedavi yaklaşımlarını gözden geçirmektir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.