Arteria Metacarpea Dorsalis I Dağılım Tiplerinin Anatomik İncelenmesi

A.Orhan Mağden, Candan Arman

Özet


24 erişkin insan kadavrasında 48 arteria metacarpea dorsalis I'in disseksiyonunda belirlenen anatomik varyasyonlar sunuldu. Tip 1 (masküler) 25 olguda (%52.1), Tip 2 (fasyal) 13 olguda (%27.1), Tip 3 (fasyal+masküler) 3 olguda (%6.2), Tip 4 (median) 3 olguda (%6.2), Tip 5 (fasyal+median) 2 olguda (%4.2), Tip 6 (fasyal+fasyal), 1 olguda (%2.1) ve Tip 7 (masküler+masküler) 1 olguda (%2.2) saptandı. İlgili kaynaklar ışığında AMCD I dağılımının klinik çalışmalardaki önemi vurgulanmaya çalışıldı.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.