BİPEDİKÜLLÜ FİBULAR FLEP İLE TİBİA REKONSTRÜKSİYONU

ahmet kahraman, serdar yüce, hakan tekin, yasin canbaz, yılmaz sultanoğlu

Özet


ÖZET
Giriş: Tibia kemik kayıpları konjenital, enfeksiyon, tümöral oluşumlar ve travalara bağlı olarak gelişebilir. Ekstremite kaybını önlemek için tibial kemiğin rekonstrüksiyonu şarttır. Tibia yerine geçebilecek büyüklükte ve dayanıklıkta otojen bir kemik bulmak oldukça zordur. Rekonstrüksiyon için, otojen kemik greftleri, distraksiyon osteogenezis veya kemik flepleri kullanılabilir. Özellikle büyük tibia defektlerinde fibula kemik flebi olarak sıklıkla kullanılır. Serbest veya pediküllü olarak kullanılabilir. En büyük dezavantajı kalınlığının yeterli olmaması sebebi ile stres kırıklarına maruz kalabilmesidir.
Gereç ve Yöntem: 22 yaşında sağ tibiada Gustilo tip III yaralanması olan hastanın 15 cm boyutundaki tibial kemik ve cilt-yumuşak doku defekti vardı. Aynı bacaktan hazırlanan bipediküllü fibula filebi ile onarım yapıldı. Cilt defekti örtümü için serbest anterolateral uyluk flebi (ALT) ile kapatıldı.
Bulgular: Fibula flebi başarılı oldu. ALT flebi ise 72 saatte kaybedildi. Fibula üzeri ikinci seans uygulama ile kısmi kalınlıkta cilt grefti ile kapatıldı.
Sonuçlar: Hastanın 12 aylık düzenli takibinde fibulaya kontrollü yük uygulandı. X-ray görünümünde fibula tamamen tibiaya adapte olmuş ve kalibrasyonu orijinal tibia çapının ¾ seviyesine ulaşmış olduğu görüldü. Her iki ekstremite boyu eşitti. Hasta desteksiz şekilde ayakta durabiliyor ve yürüyebiliyordu. Cerrahinin süresinin kısa olması, güvenilir ve dönor alan morbiditesinin düşük olması tekniğin avantajı iken kalibrasyon zayıflığına bağlı stres kırıklarına karşı dayanıksız olması dezavantajıdır.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


REFERANSLAR

-Kasabian AK, Karp NS. Lower-Extremity Reconstruction. In: Thorne CH (ed) Grabb-Smith’s Plastic Surgery. 6th ed. Philadelphia: Lippincott Williams-Wilkins. 2007:676-83

-Gustilo RB, Mendoza RM, Williams DN. Problems in the management of type III (severe) open fractures: a new classification of type III open fractures. J Trauma 1984;24:742–6.

-Huntington TW. Case of bone transference: use of a segment of fibula to supply a defect in the tibia. Ann Surg. 1905;Feb;41(2):249-51

-Arai K, Toh S, Tsubo K, Nishikawa S, Narita S, Miura H. Complications of vascularized fibula graft for reconstruction of long bones. Plast Reconstr Surg 2002;109:2301-6.

-De Boer HH, Wood MB. Bone changes in the vascularized fibular graft. J Bone Joint Surg Br 1989;71:374-8.

-Khira YM, Badawy HA. Pedicled vascularized fibular graft with Ilizarov external fixator for reconstructing a large bone defect of the tibia after tumor resection. J Orthopaed Traumatol 2013;14:91–100.

-Weiland AJ, Moore JR, Daniel RK. Vascularized bone autografts. Experience with 41 cases. Clin Orthop Relat Res. 1983;Apr;(174):87-95.

-Yajima H, Tamai S. Twin-barrelled vascularized fibular grafting to the pelvis and lower extremity. Clin Orthop Relat Res. 1994;Jun;(303):178-84.

-Schwarz GS, Disa JJ, Mehrara BJ, Healey JH, Cordeiro PG. Reconstruction of oncologic tibial defects in children using vascularized fibula flaps. Plast Reconstr Surg. 2012; Jan;129(1):195-206.
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.