ELDEKİ DOKU DEFEKTLERİNDE KASIK FLEBİ DENEYİMLERİMİZ

serdar yüce, mustafa öksüz, muhammet eren ersöz, ömer faruk koçak, ahmet kahraman, dağhan ışık, bekir atik

Özet


ÖZET:
Amaç: Pediküllü groin flep uzun süredir elin rekonstruktif cerrahisinde önemli rol oynamaktadır. Bu flep özellikle dorsal el yaralanmalarının kapatılmasında faydalıdır ve elin yumuşak doku defektlerinin tedavisinde güvenilir bir yoldur.Bu çalışmada, el defektlerinin rekonstrüksiyonda pediküllü groin flep kullanılan olgular literature eşliğinde değerlendirilerek sunuldu.
Gereç ve Yöntem:Çalışmaya 2010-2014 yılları arasında Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’nda el defektleri için groin flep kullanılan olgular dahil edildi. Yaş, cinsiyet, defect nedeni, lokalizasyonu, groin flep büyüklüğü, donor saha kapatılma yöntemi(primer-greft), flep ayrılma zamanı, eşlik eden tedaviler ve komplikasyonlar gözden geçirildi.
Bulgular:13 erkek, 7 bayan olmak üzere toplam 20 hastada 22 groin flep kullanıldı. Groin flep 8 hastada parmak amputasyonu ve degloving yaralanma sonrası ampute parçayı kapatmak için, 3 hastada el ve parmak crush yaralanmasına bağlı defect, 1 hastada yanığa bağlı parmaklarda doku defekti, 5 hastada yanık sekeline bağlı ekstansiyon kontraktürü, 3 hastada yanık sekeline bağlı fleksiyon kontraktürü nedeniyle kullanıldı. 20 olgunun 4 tanesinde komplikasyon olarak enfeksiyon ile karşılaşıldı, antibiyoterapi ve pansuman tedavisi ile iyileşme sağlandı. Bir olguda ise donör sahada kısmi seperasyon ile karşılaşıldı. Hiçbir olguda flep kaybı olmadı.
Sonuç: Pediküllü groin flep el defektlerinin rekonstruksiyonunda önemli bir yeri olan güvenli, kolay uygulanabilen uygun vakalarda akılda bulundurulacak iyi bir alternatifdir.
Anahtar Kelimeler: Groin flap, el, defekt, rekonstrüksiyon.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Kaynaklar:

Brooks TM, Jarman AT, Olson JL. A bilobed groin flap for coverage of traumatic injury to both the volar and dorsal hand surfaces. Can J Plast Surg. 2007 Spring;15(1):49-51.

Koncilia HF, Worseg AP, Kuzbari R, Holle J. The combined use of a pedicled Scarpa’s fascia flap and a groin flap for simultaneous coverage of dorsal and palmar finger defects. J Hand Surg [Br] 1997;22:620-2.

Watson AC, Mcgregor JC. The simultaneous use of a groin flap and a tensor fasciae latae myocutaneous flap to provide tissue cover for a completely degloved hand. Br J Plast Surg 1981;34:349-52.

Saint-Cyr M, Wong C.The split pedicle groin flap: new refinement in groin flap application and technique for combined thumb and dorsal hand defects. Plast Reconstr Surg. 2012 Feb;129(2):396e-397e.

Tan O, Ergen D, Bayindir O. Winged groin flap for web space reconstruction. Burns. 2006 Aug;32(5):660-1.

Arner M, Möller K. Morbidity of the pedicled groin flap: A retrospective study of 44 cases. Scand J Plast Reconstr Surg HandSurg. 1994;28:143–146.

Buchman SJ, Eglseder WA Jr, Robertson BC. Pedicled groin flaps for upper-extremity reconstruction in the elderly: A report of 4 cases. Arch Phys Med Rehabil. 2002;83:850–854.

Chuang DC, Colony LH, Chen HC, Wei FC. Groin flap design and versatility. Plast Reconstr Surg. 1989;84:100–107.

Bajantri B, Latheef L, Sabapathy SR. Tips to orient pedicled groin flap for hand defects. Tech Hand Up Extrem Surg. 2013 Jun;17(2):68-71.

Li YY, Wang JL, Lu Y, Huang J. Resurfacing deep wound of upper extremities with pedicled groin flaps. Burns. 2000 May;26(3):283-8.

White CP, Bain J. The neurotized groin flap: a refreshing approach to a reconstructive workhorse. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2011 Sep;64(9):1252-3.

McGregor IA, Jackson IT. The groin flap. Br J Plast Surg. 1972;25: 3–16.

Daniel RK, Taylor GI. Distant transfer of an island flap by microvascular anastomoses. Plast Reconstr Surg 1973;52:111-22.

Knobloch K, Gohritz A, Spies M, Altintas MA, Rennekampff HO, Vogt PM. External fixation in complicated groin flap surgery. Plast Reconstr Surg. 2009 Nov;124(5):268e-9e.

Tiwari VK, Sarabahi S, Chauhan S. Preputial flap as an adjunct to groin flap for the coverage of electrical burns in the hand. Burns. 2014 Feb;40(1):e4-7. doi: 10.1016/j.burns.2013.06.017. Epub 2013 Sep 13.

Choi JY, Chung KC. The combined use of a pedicledsuperficialinferiorepigastric arteryflap and a groinflap for reconstruction of a dorsal and volar hand blast injury.Hand (N Y). 2008 Dec;3(4):375-80.

Graf P, Biemer E. Morbidity of the groin flap transfer: are we getting something for nothing. Br J Plast Surg 1992;45:86–8.

Joshi BB. Neural repair for sensory restoration in a groin flap. Hand 1977 Oct;9(3):221e5.

Rasheed T, Hill C, Riaz M. Innovations in flap design: modified groin flap for closure of multiple finger defects. Burns. 2000 Mar;26(2):186-9.

Zuker RM, Cleland HJ, Haswell T. Syndactyly correction of the hand in Apert syndrome. Clin Plast Surg 1991;18:357-64.

Climo MS. Split groin flap. Ann Plast Surg 1978;1:489-92.
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.