Baş Boyun Bölgesi Kutanöz Kistik Kitleleri

Candemir Ceran, Çağla Çiçek, Ersin Akşam, Duriye Deniz Demirseren, Vedia Öztürk, Mustafa Erol Demirseren

Özet


Giriş: Baş boyun bölgesinde sık görülen kistik yapıdaki kitleler gerek yol açtıkları estetik kaygılar gerek enfeksiyon yatkınlığı nedeniyle önemli bir sorun teşkil ederler.
Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde Ocak 2008 - Aralık 2013 tarihleri arasında baş boyun bölgesinde yerleşik kutanöz kistik kitle nedeniyle opere edilen hastaların yaşı ve cinsiyeti, kitlelerin lokalizasyonu ve boyutu, operasyon için uygulanan anestezi tipi, eksizyon şekli ve histopatolojik tanısı retrospektif olarak incelendi. Elde edilen veriler literatür bilgileri ile karşılaştırıldı.
Bulgular: Baş boyun bölgesinde kutanöz kist nedeniyle opere edilen toplam 164 hasta çalışmaya dahil edildi. Çalışmamızda baş boyun bölgesinde en sık olarak epidermoid kist tespit edildi. Kistlerin lokalizasyonları incelendiğinde ise en sık skalp (%26,3), yanak (%21,3) ve periorbital bölgede (%15,2) yerleşik olduğu görüldü.
Sonuç: Kutanöz kistler kolaylıkla tanı konulabilmekle beraber her türlü tümöral oluşumda olduğu gibi eksizyon sonrası histopatolojik olarak incelenmelidir. Benign kitlelere benzer klinik verebilecek olan malign karakterli kitlelerin olabileceği unutulmamalıdır.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Al-Khateeb TH, Al-Masri NM, Al-Zoubi F. Cutaneous cysts of the head and neck. Journal of oral and maxillofacial surgery : official journal of the American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons. 2009;67(1):52-7.

Vandeweyer E, Renard N. Cutaneous cysts: a plea for systematic analysis. Acta chirurgica Belgica. 2003(5):507-10.

Golden BA, Zide MF. Cutaneous cysts of the head and neck. Journal of oral and maxillofacial surgery : official journal of the American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons. 2005;63(11):1613-9.

Durmuş M, Yapıcı AK, Yiğit N, Sarı S, Öztürk S. Ağız Taban Yerleşimli Epidermoid Kist: Olgu Sunumu. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk Plast Surg). 2014;22(2):68-71.

Ge P, Luo Y, Fu S, Ling F. Recurrent epidermoid cyst with malignant transformation into squamous cell carcinoma. Neurologia medico-chirurgica. 2009;49(9):442-4.

Kodama H, Maeda M, Hirokawa Y, Suzuki H, Hori K, Taki W, et al. MRI findings of malignant transformation of epidermoid cyst: case report. Journal of neuro-oncology. 2007;82(2):171-4.

Tamura K, Aoyagi M, Wakimoto H, Tamaki M, Yamamoto K, Yamamoto M, et al. Malignant transformation eight years after removal of a benign epidermoid cyst: a case report. Journal of neuro-oncology. 2006;79(1):67-72.

Gibson WS, Jr., Fenton NA. Congenital sublingual dermoid cyst. Archives of otolaryngology. 1982;108(11):745-8.

Scolozzi P, Lombardi T, Jaques B. Congenital intracranial frontotemporal dermoid cyst presenting as a cutaneous fistula. Head & neck. 2005;27(5):429-32.

Karen JK, Heller M, Wee SA, Mikkilineni R. Eruptive vellus hair cysts. Dermatology online journal. 2007;13(1):14.

Kılınç F, Metin A, Akbaş A, Kandemir O, Kılıç S. Yüzde yerleşen erüptif vellüs kıl kisti: Bir olgu ve literatürün gözden geçirilmesi. Archives of the Turkish Dermatology & Venerology/Turkderm. 2013;47(1).

Albayrak H, Yanık ME, Güvenç SC, Yıldırım U, Aliağaoğlu C. Nadir Görülen Yüzde Baskın Steatokistoma Multipleks Vakası.

Demir Y, Karaca Ş, Dilek FH, Haktanır NT. Yüz Yerleşimli Steatokistoma Multipleks Tedavisinde Kombine Cerrahi ve Topikal Retinoik Asid Uygulaması. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk Plast Surg). 2014;13(3).

Ozel HE, Kaynar A. A case of an apocrine hidrocystoma treated by sublabial approach. Kulak burun bogaz ihtisas dergisi : KBB = Journal of ear, nose, and throat. 2012;22(5):284-7.

Sezer E, Erkek E, Şahin S. Yüzde Bazal Hücreli Karsinomayi Taklit Eden Bir Siringokistadenoma Papilliferum Olgusu. Turkish Journal of Dermatology. 2012;6(1).

Cillo Jr JE, Caloss R, Wendelken JA. Excision of subcutaneous facial cysts and lipomas using cosmetic approaches. Journal of oral and maxillofacial surgery. 2006;64(11):1603-16.
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.