Arteria Metacarpea Dorsalis II'nin Orijin ve Dağılımının Anatomik İncelenmesi

A.Orhan Mağden

Özet


24 erişkin insan kadavrasında 48 olguda arteria metacarpea dorsalis II'nin (AMCD II) orijini ve dağılımı araştırıldı. AMCD II' 33 olguda (%68.8) arcus carpalis dorsalis'den, 7 olguda (%14) arteria radialis'den, 5 olguda (%10.4) arcus palmaris profundus'dan, 1 olguda (%2.1) distal arcus carpalis dorsalis'den ayrıldığı saptandı. Ayrıca çift AMCD II ve rudimenter AMCD II örnekleri gözlendi. AMCD'nin orijin ve dağılımının klinik çalışmalardaki önemi vurgulandı ve son literatür bulgularının ışığında tartışıldı.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.