Kapak Görseli

232 Tetik Parmak Olgusunun Açık Cerrahi Sonuçlarının Değerlendirilmesi

İsmail Aksu, Selçuk Akın, Burak Ersen, Orhan Tunalı, Mehmet Can Şakı

Özet


Giriş: El parmaklarının stenozan tenosinoviti el cerrahları tarafından değerlendirilen en sık patolojilerden biridir. Steroid tedavisi öncelikli olmakla beraber steroid tedavisine dirençli ya da ciddi hastalığı olanlarda cerrahi ilk seçenek olarak akla gelir.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma 232 hastada 289 parmakta tetik parmak cerrahi serbestleştirilmesi sonrası sonuçları değerlendirmek amaçlı yapılmıştır. Kullanılan verilere tıbbi kayıtlardan ulaşılmıştır.
Bulgular: En çok etkilenen parmaklar sırasıyla 1. parmak (166 ) %57, 3. parmak (54) %19, 4. parmak (34) %12, 2. parmak (20)%7, 5. parmak (15) %5 olarak görüldü. Hastaların 20 tanesinde tetik parmak cerrahisine eş zamanlı olarak karpal tünel sendromu için serbestleştirme cerrahisi de uygulanmıştır.
Sonuçlar: Hastalarda yara yeri enfeksiyonu, sinir hasarı, yarada açılma, fleksör tendonda ok-yayı deformitesi, eklem hareket açıklığında kısıtlanma komplikasyonları değerlendirilmiştir. Hastaların hiçbirinde cerrahiye bağlı gelişen komplikasyon ve yineleyici tetiklenme olmamıştır. Açık teknikle tetik parmak cerrahisinin güvenli ve etkili bir metot olduğu gözlemlenmiştir.

Anahtar sözcükler: tetik, parmak, açık, cerrahi,sonuç

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Nimigan AS, Ross DC, Gan BS (2006). Steroid injections in the management of trigger fingers. American Journal of PhysicalMedicine and Rehabilitation, 85: 36–43.

Fitzgerald BT, Hofmeister EP, Fan RA, Thompson MA (2005). Delayed flexor digitorum superficialis and profundus ruptures in a trigger finger after a steroid injection: a case report. Journal of Hand Surgery,30: 3:479-82.

Yam A, Teoh LC, Yong FC (2009). Necrotising fasciitis after corticosteroid injection for trigger finger: a severe complication from a “safe” procedure. J Hand Surg Eur, 34:689.

Park J, Dumanian GA (2009). Shower emboli and digital necrosis after a single corcitosteorid injection for trigger thumb: Case Report. J Hand Surg, 34:313-6.

Gyuricza C, Umoh E, Wolfe SW (2009). Multiple pulley rupture following corticosteroid infection for trigger digit: case report. J Hand Surg, 34:1444-8.

Thorpe AP (1988). Results of surgery for trigger finger. Journal of Hand Surgery, 13B: 199–201.

Finsen V, Hagen S (2003). Surgery for trigger finger. Hand Surgery, 8:201–3.

Moriya K, Uchiyama T, Kawaji Y (2005). Comparison of the surgical outcomes for trigger finger and trigger thumb: preliminary results. Hand Surgery, 10: 83–6.

Lim MH, Lim KK, Rasheed MZ, Narayanan S, Beng-Hoi Tan A (2007). Outcome of open trigger digit release. Journal of Hand Surgery , 32E:4:457-9.

Wolfe SW. Tenosynovitis. In:Green DP (ed). Operative hand surgery,5th edition. New York, Churchill Livingstone, 2005:2137-59.

Murphy D, Failla JM, Koniuch MP (1995). Steroid versus placebo injection for trigger finger. Journal of Hand Surgery, 20A: 628–31.

Turowski GA, Zdankiewicz PD, Thomson JG (1997). The results of surgical treatment of trigger finger. Journal of Hand Surgery, 22A:145–9.
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.