Ayak Dorsalinde İğsi Hücreli Lipom: Olgu Sunumu

Muzaffer Durmuş

Özet


İğsi hücreli lipom (İHL), değişen oranlarda kollajen yapıcı iğsi hücrelerin yer aldığı, matür yağ dokusunun tümörüdür. En sık gövde ve boyun yerleşimli olup genellikle subkutan dokuda lokalize olur. Sıklıkla 4-5. dekatta ve erkek hastalarda görülür. Ayırıcı tanı için histopatolojik incelemenin yanında immünohistokimyasal inceleme gerekir.
Bu çalışmada ayak dorsumunda yerleşim gösteren İHL olgusu güncel literatür verileri ile tartışıldı.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Weiss SW, Goldblum JR. Enzinger and Weiss’s soft tissue tumors.4th ed. St. Louis: Mosby; 2001. p. 571–639.

Rydholm A, Berg NO. Size, site and clinical incidence of lipoma. Factors in the differential diagnosis of lipoma and sarcoma. Acta Orthop Scand. 1983 Dec;54(6):929-34.

Enzinger FM, Harvey DA. Spindle cell lipoma. Cancer (Phila) 1975;36:1852–9.

Fletcher CDM, Martin-Bates E. Spindle cell lipoma: a clinico-pathological study with some original observations. Histopathology (Oxf) 1987;11:803–17.

Tosios K, Papanicolaou SI, Kapranos N, et al. Spindle cell lipoma of the oral cavity. Int J Oral Maxillofac Surg 1995;24:363–4.

Nonaka S, Enomoto K, Kawabori S, et al. Spindle cell lipoma within the larynx: a case report with correlated light and electron microscopy. J Otorhinolaryngol Relat Spec 1993;55:147–9.

Moran CA, Suster S, Koss MN. Endobronchial lipomas: a clinico-pathologic study of four cases. Mod Pathol 1994;7:212–4.

Smith DN, Denison CM, Lester SC. Spindle cell lipoma of the breast. A case report. Acta Radiol 1996;37:893–5.

Johnson BL, Linn JG Jr. Spindle cell lipoma of the orbit. Arch Ophthalmol 1979;97:133–4.

Angervall L, Dahl I, Kindblom L-G, et al. Spindle cell lipoma. Acta Pathol Microbiol Scand Sect A 1976;84:477–87.

Kitano M, Enjoji M, Iwasaki H. Spindle cell lipoma. A clinic-pathologic analysis of twelve cases. Acta Pathol Jpn 1979;29:891–9.

Suster S, Fisher C. Immunoreactivity for the human hematopoietic progenitor cell antigen (CD34) in lipomatoustumors. Am J Surg Pathol 1997;21:195–200.

Templeton SF, Solomon AR Jr. Spindle cell lipoma is strongly CD34 positive. An immunohistochemical study. J Cutan Pathol 1996;23:546–50.

Beham A, Schmid C, Hödl S, et al. Spindle cell and pleomorphic lipoma: an immunohistochemical study and histogenetic analysis. J Pathol 1989;158:219–22.

Silverman TA, Enzinger FM. Fibrolipomatous hamartoma of nerve. A clinicopathologic analysis of 26 cases. Am J Surg Pathol. 1985 Jan;9(1):7-14.

Graadt van Roggen JF, Hogendoorn PC, Fletcher CD. Myxoid tumours of soft tissue. Histopathology. 1999 Oct;35(4):291-312. Review.
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.