Burun Cildi Defektlerinin Rekonstrüksiyonuna Algoritmik Yaklaşım; 130 Vakanın Retrospektif Analizi

Berrak Akşam, Mustafa Erol Demirseren, Candemir Ceran, Ersin Akşam, Duriye Deniz Demirseren

Özet


Giriş: Burun, baş ve boyun bölgesinde malign deri tümörlerinin en sık görüldüğü organdır. Burun, kompleks yapısı ve anatomik ilişkileri nedeniyle rekonstrüksiyonu zor bir bölgedir. Bu çalışmada amacımız malign deri tümörleri eksziyonu sonrası burunda oluşan cilt defektlerinin rekonstrüksiyonunda kullandığımız algoritmayı sunmaktır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya malign kitle eksizyonu sonrası burun cildi rekonstrüksiyonu uygulanmış hastalar dahil edildi. Bu hastalar; yaş, cinsiyet, özgeçmiş, tümörün yerleşimi, boyutu, uygulanan rekonstrüksiyon yöntemi, histopatolojik tanısı ve rekürrens gelişimi açısından değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmada 70 kadın, 60 erkek olmak üzere toplam 130 hasta incelendi. Ortalama yaş 67,8 idi. Tümörlerin en sık dorsum, alar bölgeler ve burun ucunda olduğu görüldü. Rekonstrüksiyon yöntemleri değerlendirildiğinde; %14,6 hastada primer onarım, %25,3’ünde tam kalınlıkta deri grefti, %60’ında fleple onarım tercih edildi. Alt bölgelere göre farklı flepler tercih edildi. En sık dorsal nazal, iki loblu, nazolabial flep ve alın flebinin kullanıldığı görüldü.
Sonuçlar: Çalışmada temel olarak defekte yönelik rekonstrüksiyon prensibi kabul edildi. Dorsum, burun ucu, alar bölge, yan duvarlar, kolumella ve yumuşak üçgen şeklinde ayrılan alt bölgeler kendi içinde anatomik ilişkilere göre tekrar bölünerek bir rekonstrüksyion algoritması oluşturuldu. Burun cildi rekonstrüksiyonunda seçilecek yönteminin önceden belirlenmiş bir algoritamaya göre seçilmesi ile en iyi sonucu elde etmek ve komplikasyon oranını en aza indirmek mümkün olmaktadır.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Moolenburgh SE, McLennan L, Levendag PC, et al. Nasal reconstruction after malignant tumor resection: an algorithm for treatment. Plast Reconstr Surg 2010;126:97-105

Burget GC, Menick FJ. The subunit principle in nasal reconstruction. Plast Reconstr Surg 1985;76:239-247

Bayramicli M. A new classification system and an algorithm for the reconstruction of nasal defects. J Plast Reconstr Aesthet Surg 2006;59:1222-1232

Guo L, Pribaz JR, Pribaz JJ. Nasal reconstruction with local flaps: a simple algorithm for management of small defects. Plast Reconstr Surg 2008;122:130e-139e

Rohrich RJ, Griffin JR, Ansari M, et al. Nasal reconstruction--beyond aesthetic subunits: a 15-year review of 1334 cases. Plast Reconstr Surg 2004;114:1405-1416; discussion 1417-1409

Netscher DT, Leong M, Orengo I, et al. Cutaneous malignancies: melanoma and nonmelanoma types. Plast Reconstr Surg 2011;127:37e-56e

van der Eerden PA, Lohuis PJ, Hart AA, et al. Secondary intention healing after excision of nonmelanoma skin cancer of the head and neck: statistical evaluation of prognostic values of wound characteristics and final cosmetic results. Plast Reconstr Surg 2008;122:1747-1755

Kline RM. Aesthetic reconstruction of the nose following skin cancer. Clin Plast Surg 2004;31:93-111

Turan A, Kostakoglu N, Tuncel U. Reverse Superior Labial Artery Flap in Reconstruction of Nose and Medial Cheek Defects. Ann Plast Surg 2013

Thornton JF, Weathers WM. Nasolabial flap for nasal tip reconstruction. Plast Reconstr Surg 2008;122:775-781

McCluskey PD, Constantine FC, Thornton JF. Lower third nasal reconstruction: when is skin grafting an appropriate option? Plast Reconstr Surg 2009;124:826-835

Constantine FC, Lee MR, Sinno S, et al. Reconstruction of the nasal soft triangle subunit. Plast Reconstr Surg 2013;131:1045-1050
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.