Çeşitli Defektlerin Onarımında Serbest Skapular Flep Kullanımı

Selçuk Akın, Mesut Özcan, Ramazan Kahveci, Erhan Şafak

Özet


Skapular flep 1980 yılından itibaren baş ve boyun üst ve alt ekstremitedeki çeşitli defektlerin rakonstrüksiyonunda kullanılmıştır. Bu flebin avantajları, değişmez vasküler anatomisinin olması, vasküler pedikülünün yeterli uzunluk ve çapta olması, kolay disseksiyonu ve az bir donör morbitide bırakmasıdır. İlk zamanlarda, flep küçük ve orta büyüklükteki defektlerin örtülmesi amacıyla önerilmiş, fakat daha sonra 39x10 cm kadar uzunlukta flepler bildirilmiştir. Kliniğimizde 11 skapular serbest flebi, 6 olguda önkolun, 3 olguda elin, 1 olguda yüzün ve 1 olguda da bacağın defektlerini örtmek için kullanıldı. En büyük flep uzunluğu 29x12 cm idi. Bir olguda venöz stazdan dolayı flep kaybedildi. Sırtın orta hattını geçen 3 flepten birinde distal kısımdan venöz görüldü. Sonuç olarak flebin avantaj ve dezavantajları tartışıldı ve skapular serbest flebin rekonstrüksiyonda konvansiyonel yöntemlere göre iyi bir alternatif olduğu kanısına varıldı.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.