Kliniğimize Başvuran Rekonstrüktif ve Estetik Hastaların Sosyokültürel Özellikleri ve Memnuniyet Seviyeleri

Elif Sarı

Özet


Amaç: Bu çalışmanın amacı kliniğimize başvuran estetik ve rekonstrüktif hastalar arasındaki sosyokültürel farklılığı belirlemek ve plastik cerrahi hakkındaki bilgi düzeylerini ve personelimiz ve doktorlarımızdan memnuniyetlerinin derecelerini ortaya çıkartmayı hedeflemektedir.
Hastalar ve yöntem: Anket kliniğimize başvuran 169 hasta tarafından cevaplandı. Sorular hastaların demografik özellikleri ve bölümümüzün kalitesiyle ilgiliydi. Estetik ve rekonstrüktif hastaları ve ayrıca üç eğitim dereceleri arasındaki istatistiksel farklar analiz edildi.
Bulgular: Sonuçlarımız gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığını gösterdi. Fakat hastaların büyük kısmının hastane personelinin verdiği hizmet kalitesinden memnun olmadıkları tespit edildi. Klinik seçimindeki major faktörün bir başka hastanın tavsiyesiydi. Bunun tersine birçok hasta doktorunu tesadüfen seçmekteydi.
Sonuç: Hastane personelimiz değişik bölümlerde çalışma konusunda iyi eğitimli değildir. Ve plastik cerrahi işlemleri hakkında profesyonel eğitimleri yoktur. Bazen personelin kötü davranışı yüzünden hastalar ameliyat olmaktan vazgeçmektedirler. Bu yüzden hastaların profilini ve memnuniyetini belirlemek personelimizin eğitimini ve kliniğimizin kalitesini arttırmamıza yardımcı olabilir.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Referanslar:

Ozmen S, Tuncer S, Uygur S, Ocak S, Celebi C. What do the members of the hospital staff think about plastic surgery patients? Turk Plast Surg. 2008; 16(2): 110-112.

Nakamura Y, Mulliken JB, Belfer ML. Cross-cultural understanding of aesthetic surgery: the male cosmetic surgery patient in Japan and the USA. Aesthetic Plast Surg. 2000; 24(4): 283-8.

Ishigooka J, Iwao M, Suzuki M, Fukuyama Y, Murasaki M, Miura S. Demographic features of patients seeking cosmetic surgery. Psychiatry Clin Neurosci. 1998;52(3):283-7.

Rankin M, Mayers PM. Core curriculum for plastic surgical nursing: psychosocial care of the plastic surgical patient. Plast Surg Nurs 2008;28:12-26.

Findikcioglu K, Findikcioglu F, Ozmen S, Celebi S. Profile of aesthetic and reconstructive patients hospitalized in our department. Gazi Medical Journal. 2005; 16(2): 70-73.

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri genel Müdürlüğü İnternet sitesi. Sağlıkhttp://www.kalite.saglik.gov.tr/index.php?page=294. Erişim tarihi: 11.06.2014
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.