Bir ayak replantasyon vakasında pes-kavus deformitesinin onarımı

Süleyman Taş, Rüştü Köse

Özet


Pes Cavus, ayak ark yüksekliğinin artması, ayak parmaklarının hiperekstansiyonu ile karakterterize ve ayakta pençe görünümüne neden olan bir deformitedir. Ellidört yaşında erkek hasta ayağını çay biçme motoruna kaptırma sonucu total ayak amputasyonu nedeniyle acil servisimize başvurdu. Hastanın yapılan fizik muayenesinde metotarso-falangeal eklem hizasından sağ ayağının total ampute olduğu ve sağlam ayağında idiyopatik kökenli pes kavus deformitesinin olduğu tespit edildi. Bu çalışmada, ekstremite replantasyonlarında ilk basamak olan kemik stabilizasyonu ve tendon onarımında, bu deformitenin varlığında yaşanan güçlükler ve mevcut tedavi yaklaşımları gözden geçirilerek, başarı ile neticelenen vakada uygulanan yeni cerrahi tekniğin sonuçlarının bildirilmesi amaçlanmıştır.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


- Yale AC, Hugar DW. Pes cavus: the deformity and its etiology. J Foot Surg. 1981;20(3):159-62.

- Walling AK. The adult clubfoot (congenital pes cavus). Foot Ankle Clin. 2008 Jun;13(2):307-14.

- Barenfeld PA, Weseley MS, Shea JM. The congenital cavus foot. Clin Orthop Relat Res. 1971 Sep;79:119-26.

- Jahss MH. Evaluation of the cavus foot for orthopedic treatment. Clin Orthop Relat Res. 1983 Dec;(181):52-63.

- Victoria-Diaz A, Victoria-Diaz J. Pathogenesis of idiopathic clubfoot. Clin Orthop Relat Res. 1984 May;(185):14-24.

- Watanabe RS. Metatarsal osteotomy for the cavus foot. Clin Orthop Relat Res. 1990 Mar;(252):217-30.

- Richardson EG. Cavus Foot. In Canale ST, Beaty JH.(ed) Camphell’s Operative Orthopaedics, 12th Edition. Philadelphia, PA: Mosby (Elsevier), 2013: 4089-4115.

- Aydınok HÇ, Tözün R, Göksan B, Demirhan M. İdiyopatik anterior pes kavus ve cerrahi tedavisi. Acta Orthop Traum Turc. 1991; (25):131-134.

- Sebastin SJ, Chung KC. Replantation strategies of the hand and upper extremity. In Thorne CH. (ed) Grabb&Smith’s Plastic Surgery, 7th Edition. Philadelphia, PA: Lippincott, 2014: 839- 853.

- Tachdjian MO. Pediatric orthopedics. Philadelphia: WB Saunders, 1972: 1378- 1397.

- Dwyer FC. The present status of the problem of pes cavus. Clin Orthop Relat Res. 1975 Jan-Feb;(106):254-75.

- Samilson RL, Dillin W. Cavus, cavovarus, and calcaneocavus. An update. Clin Orthop Relat Res. 1983 Jul-Aug;(177):125-32.

- Alexander IJ, Johnson KA. Assessment and management of pes cavus in Charcot-Marie-tooth disease. Clin Orthop Relat Res. 1989 Sep;(246):273-81.

- Chuinard EG, Baskin M. Claw-foot deformity. Treatment by transfer of the long extensors into the metatarsals and fusion of the interphalangeal joints. J Bone Joint Surg Am. 1973 Mar;55(2):351-62.

- Naudi S, Dauplat G, Staquet V, Parent S, Mehdi N, Maynou C. Anterior tarsectomy long-term results in adult pes cavus. Orthop Traumatol Surg Res. 2009 Jun;95(4):293-300.
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.