Doku Genişletici Uygulamalarının Komplikasyonları

Erhan Şafak, Murat Tezcan, Ramazan Kahveci, Selçuk Akın, Mesut Özcan

Özet


Rekonstrüktif cerrahi işlemlerde en önemli sınırlayıcı faktör, yumuşak dokunun olmamasıdır. Fakat son 20 yılda doku genişleticilerin artan kullanımıyla birlikte bu sınırlamayı ortadan kaldırmak için önemli bir adımatılmıştır. Kliniğimizde son 3 yıl içinde 39 olguda doku genişleticiler kullanılarak onarım yapıldı. Skalp rekonstrüksiyonu yapılan 11 olgudan 2'sinde, yüz ve boyun bölgesine uygulama yapılan 5 olgudan 4'ünde, kulak rekonstrüksiyonu yapılan 4 olgudan 2'sinde, alt ekstremite rekonstrüksiyonu yapılan 4 olgudan 3'ünde ve üst ekstremite rekonstrüksiyonu yapılan 9 olgudan 3'ünde komplikasyon görüldü. İki göğüs uygulaması ve 4 gövde uygulamasında ise herhangi bir komplikasyona rastlanmadı. Bu olgulara dayanarak doku genişleticilerin en güvenli olarak skalp, gövde ve meme rekonstrüksiyonu için kullanılabileceği izlenimi edinilmiştir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.