Aksesuar Tragus Tedavisinde Klinik Deneyimlerimiz

Uğur Horoz, Mustafa Durgun, Buğçe Ballıoğlu, Hulda Rıfat Özakpınar, Emre İnözü, Ali Teoman Tellioğlu

Özet


Aksesuar tragus konjenital olarak ortaya çıkan bir dış kulak patolojisidir. Lezyonlar ciltten kabarık, deri ile aynı renkte ve kıkırdak kalıntısı ile yağ dokusu içerebilen yapıya sahiptirler. Embriyolojik hayatın dördüncü ve on ikinci haftaları arasında kulak gelişimi büyük oranda tamamlanır. Histolojik olarak ince stratum korneum tabakası olan epidermis, olgunlaşmamış kıl folikülleri, yağ lobülleri ve merkezinde bir parça kıkırdak içerebilen bağ doku çatısından oluşurlar. Lezyonlar sıklıkla tragus ön bölgesinde ve ağız kenarından tragus arasında çizilen hayali bir çizgi boyunca görülürler. Bazı doğumsal anomalilerle birlikte görülebilen aksesuar tragus sıklıkla izole olarak ortaya çıkmaktadır. Genellikle estetik kaygılar nedeniyle uygulanan cerrahi işlem klasik ve etkili tedavi yöntemidir. Bizim bu çalışmada amacımız aksesuar tragus lezyonları ve ilgili cerrahi tedavi deneyimlerimizin sunulmasıdır.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Jansen T, Romiti R, Altmeyer P. Accessory tragus: report of two cases and review of the literature. Pediatr Dermatol. 2000 Sep-Oct;17(5):391-4.

Beder LB, Kemaloğlu YK, Maral I, Serdaroğlu A, Bumin MA. A study on the prevalence of accessory auricle anomaly in Turkey. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2002 Mar 15;63(1):25-7.

Asahina A, Mitomi H, Sakurai N, Fujita H. Multiple accessory tragi without cartilage: relationship with hair follicle naevi?. Acta Derm Venereol. 2009;89(3):316-7.

Bendet E. A wattle (cervical accessory tragus). Otolaryngol Head Neck Surg. 1999 Oct;121(4):508-9.

Chintalapati K, Gunasekaran S, Frewer J. Accessory tragus in the middle ear: A rare congenital anomaly. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2010 Nov;74(11):1338-9.

Bahrani B, Khachemoune A. Review of accessory tragus with highlights of its associated syndromes. Int J Dermatol. 2014 Dec;53(12):1442-6.

Hendizadeh L, Zaghi S, Guzman C, Haydel D, Koempel J. A rudimentary tragus in the nasopharynx: case report, literature review, and discussion of embryologic development. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2013 Aug;77(8):1378-80.

Konaş E, Canter HI, Mavili ME. Cervical accessory auricula. J Craniofac Surg. 2006 Jul;17(4):713-5.

Shin MS, Choi YJ, Lee JY, A case of accessory tragus on the nasal vestibule. Ann Dermatol. 2010 Feb;22(1):61-2.

Hodges FR, Sahouria JJ, Wood AJ. Accessory tragus: A report of 2 cases. J Dent Child (Chic). 2006 Jan-Apr;73(1):42-4.

Miller TD, Metry D. Multiple accessory tragi as a clue to the diagnosis of the oculo-auriculo-vertebral (Goldenhar) syndrome. J Am Acad Dermatol. 2004 Feb;50(2 Suppl): S11-3.

Porter CJ, Tan ST. Congenital auricular anomalies: topographic anatomy, embryology, classification, and treatment strategies. Plast Reconstr Surg. 2005 May;115(6):1701-12.

Sachdeva M, Kaur S, Nagpal M, Dewan SP. Cutaneous lesions in new born. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2002 Nov-Dec;68(6):334-7.

Jung SY, Kim MG, Boo SH, Clinical analysis of auricular benign masses. Korean J Audiol. 2012 Apr;16(1):10-3.

Agim NG, Hunt CM, Williams VL, Metry DW. Multiple congenital facial papules--quiz case. Multiple accessory tragi and aplasia cutis congenita in association with Delleman (oculocerebrocutaneous) syndrome. Arch Dermatol. 2011 Mar;147(3):345-50.

Moon IY, Oh KS. Surgical correction of an accessory auricle, polyotia. Arch Plast Surg. 2014 Jul;41(4):427-9.

Lam J, Dohil M. Multiple accessory tragi and hemifacial microsomia. Pediatr Dermatol. 2007 Nov-Dec;24(6):657-8.

Demirseren ME, Afandiyev K, Durgun M, Seven E, Belenli O. An unusual auricular malformation accompanied by accessory tragus: macrotragus. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2008 Jun;265(6):639-41.

Tamer C, Oksuz H, Dogan B, Hakverdi S, Karazincir S. Multiple anomalili Goldenhar's sendromlu bir olgu. Tıp araştırmaları dergisi 2006: 4 (3): 43-5
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.