Ağız Mukozası Melanomları

Cihat Borçbakan, İmad Hayderi

Özet


Bu yazıda melanoma etyolojisi, pigmente nevüz ve pigmente nevüs hücre kaynakları, nevüs ile melanoma arasındaki ilişki tartışıldı ve 8 ağız melanoması olarak anlatıldı. Çok maling olan ağız mukoza melanomları nevüz hücrelerinden (melanoblastlardan) oluşur. Ağız mukozasında gelişen melanomlar, derinin diğer bölgelerinde oluşanlardan çok daha enderdir. Genel kanıya göre melanomlar jonksiyon nevüslerden oluşurlar. Yaklaşık olarak hastaların 2/3'sinde daha önce pigmente lezyonlar ve bu lezyonlarda son zamanlarda bir takım değişiklikler saptanır. Her ne kadar nevüslerin maligniteye dönüşmeleri bu gün bile tam açıklığa kavuşmamışsa da, hormonal aktivite, güneş ışınları ve kronik iritasyonlar kabul edilen etyolojik nedenlerdir. Sekiz olgumuzun özeti şöyledir: hastaların üçü erkek ve yaş ortalaması 33, diğerleri kadın ve yaş ortalaması 44'tür. Tümör yerleşimi üç olguda damak, iki olguda jinjiva bir olguda dudak ve yanak mukozasıdır. Bütün olgular cerrahi girişimle tedavi edilmiştir. En uzun izleme süresi 6 yıl olup, bir olgu yerel nüks nedeni ile iki kez ameliyat edilmiştir. Sadece bir olgu herhangi bir karmaşa olmadan 3 yıl izlenmiştir. Son iki olgu henüz 3-4 aylık olup yerel nüks olmaksızın halen izlenmektedir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.