KULAKTA SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOMU TAKLİT EDEN KİTLE: WİNER NODÜLER KALSİNOZİS

Emine Çiğdem Karadağ, Hatice Toy, Zekeriya Tosun

Özet


Winer nodüler kalsinozis, doğumda ya da erken çocukluk çağı döneminde görülen asemptomatik, sert, sarı ya da beyaz renkte nodüler tarzda görülen, idiopatik kalsinozis kutisin bir alt formudur. Winer nodüler kalsinozis üzerinde ülserasyon gelişimi oldukça nadirdir. Ulaşılabilen Türkçe ya da İngilizce literatürde bugüne kadar Winer nodüler kalsinozis ile karişabilecek malign cilt lezyonundan bahseden benzer yazı ya da vakaya rastlanılmamıştır.
Bu yazıda, sol kulak heliksinde beyaz renkte, üzeri ülsere, 3*2mm boyutlarında nodüler lezyon şikayetiyle ailesi tarafından kliniğimize getirilen 3 yaşında çocuk olgu sunuldu. Lezyonun ülsere olması, makroskobik görüntüsü ve güneş maruziyetinin en sık olduğu kulak heliksinde yerleşimi nedeniyle ön tanı olarak skuamöz hücreli karsinom düşünüldü.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Venkatesh Gupta SK, Balaga RR, Banik SK. Idiopathic Calcinosis Cutis over Elbow in a 12-Year Old Child. Case Rep Orthop;2013;241891.

Tosun Z, Karacor Z, Ozkan A, Toy H, Savaci N. Two scrotal calcinosis cases with different causal mechanisms. Plast Reconstr Surg;116;1834-5.

Dhar D, Varghese TP. Idiopathic soft tissue calcification in an extremity: a case report. Oman Med J;28;131-2.

Winer LH. Solitary congenital nodular calcification of the skin. AMA Arch Derm Syphilol;66;204-11.

Jatana SK, Negi V, Das S. A case of idiopathic calcinosis cutis. Med J Armed Forces India;68;383-5.

Lai CH, Farah R, Mallory SB. Congenital calcinosis cutis of the ear. J Am Acad Dermatol;49;122-4.

AH M. Calcinosis cutis: a review of the clinical forms and report of 75 cases. Semin Dermatol 1984;3;53-61.

Younger B, Swan JW. Solitary congenital calcified nodule of the ear. Am J Dermatopathol;4;377-80.

Sell EJ, Hansen RC, Struck-Pierce S. Calcified nodules on the heel: a complication of neonatal intensive care. J Pediatr;96;473-5.

Laguna EV, Martinez AA, Burgos F. Petrified ear--a case of calcinosis cutis. Acta Derm Venereol;89;527-8.
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.