ORTOGNATİK CERRAHİ YAPILAN HASTALARDA FONKSİYONEL HAVAYOLU GİRİŞİMLERİNİN ÖNEMİ

Erkan Yüce, Memet Yazar, Işıl Akgün Demir, Ayşin Karasoy Yeşilada, Ahmet Faruk Yücel

Özet


Maloklüzyona neden olan çene deformitelerinin düzeltilmesinde genellikle Le Fort 1 osteotomisi ile mandibular ramus prosedürleri(sagital split) birlikte kullanılmaktadır. Maksillayı içeren dentofasial deformitesi olan bireyler septum deviasyonu ve inferior konka hipertofisine bağlı semptomatik nazal nefes alma zorluğu açısından yüksek risk taşımaktadır. Bunlar dikkate alınmazsa ortognatik cerrahi sonrasında bu hastalarda ciddi hava yolu problemleri gelişebilmektedir. Bu hastalarda operasyon öncesi dönemde havayoluna yönelik detaylı inceleme yapılmalıdır. Bu konuda hastalar bilgilendirilmeli, endikasyon varlığında mümkünse operasyon sırasında ya da sonrasında uygun hava yolu müdahalelerinin yapılması gereklidir.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Bell WH, Proffit WR, White RPJ: Surgical Correction of Dentofacial Deformities, Vols 1 and 2. Philadelphia, PA, Saunders 1980.

Kramer FJ: Intra- and perioperative complications of the LeFort I osteotomy:a prospective evaluation of 1000 patients. J Craniofac Surg 2004,15:971-7

Erbe M, Lehotay M, Göde U, Wigand ME, Neukam FW: Nasal airway changes after Le Fort I-impaction and advancement: anatomical and functional findings. Int J Oral Maxillofac Surg 2011, 30(2):123-9

Scolozzi P, Schendel SA: Soft tissue changes and predictions of orthognathic surgery. In: Fonseca Oral and Maxillofacial Surgery (ed 2). Vol 3 Edited by Turvey T, Scully R, Waite P, et al, Philadelphia, PA, Saunders, 2009, pp 372-376

Karameşe M, İleri Z, Abacı M, Akıncı Ö, Tosun Z, Demir A: İskeletsel Sınıf III Hastanın Ortodontik Tedavi ve Ortognatik Cerrahi ile Kombine Tedavisi ve Ortaya Çıkan Komplikasyon: Subkondiler Kırık. Turk Plast Surg 2012, 20(3)

Egeli E, Demirci L, Yazıcı B, et al: Evaluation of the inferior turbinate in patients with deviated nasal septum by using computed tomography. Laryngoscope 2004, 114:113

Passali D, Anselmi M, Lauriello M, et al: Treatment of hypertrophy of the inferior turbinate: Long-term results in 382 patients randomly assigned to therapy. Ann Otol Rhinol Laryngol 1999, 108(6):569-75

Posnick JC: Le Fort I osteotomy, sagittal splitting of the mandible, and genioplasty: Historical perspective and step-by step approach, In: Craniofacial and Maxillofacial Surgery in Children and Young Adults, Vol 2 Edited by Posnick JC. Philadelphia, PA, Saunders, 2000, p 1082

Dinis PB, Haider H: Septoplasty: Long-term evaluation of results. Am J Otolaryngol 2002, 23:85

Moses JJ, Lange CR, Arredondo A: Endoscopic treatment of sinonasal disease in patients who have had orthognathic surgery. Br J Oral Maxillofac Surg 2000, 38;177

Turvey TA: Management of the nasal apparatus in maxillary surgery. J Oral Surg 1980, 38:331

Ghoreishian M, Gheisari R: The effect of maxillary multidirectional movement on nasal respiration. J Oral Maxillofac Surg 2009, 67(10):2283-6.

Hatab NA, Konstantinović VS, Mudrak JK: Pharyngeal airway changes after mono- and bimaxillary surgery in skeletal class III patients: Cone-beam computed tomography evaluation. J Craniomaxillofac Surg. 2015, 43(4):491-6. doi: 10.1016

Posnick JC, Fantuzzo JJ, Troost T: Simultaneous Intranasal and Le Fort I Osteotomy Procedures. J Oral Maxillofac Surg 2007, 65:2273-2281

Posnick JC, Choi E, Adachie A, Troost T: Correction of Symptomatic Chronic Nasal Airway Obstruction in Conjunction With Bimaxillary Orthognathic Surgery: Does It Complicate Recovery and Is It Effective? J Oral Maxillofac Surg. 2015, Nov 5. pii: S0278-2391(15)01421-4. doi: 10.1016

Schwab JA, Pirsig W: Complications of septoplasty. Facial Plast Surg 1997,13:3

Lee BJ, Chung YS, Jang YJ: Overcorrected septum as a complication of septoplasty. Am J Rhinol 2004, 18:393
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.