Çocuklarda Zıpkın ve Tornavida İle Meydana Gelen Penetran Yüz Yaralanmaları: İki Olgu Sunumu

ahmet çetinbaş, serdar altun, mehmet ihsan okur, ali bal, aysun yıldız altun

Özet


Penetran kraniofasial travmalar çocukluk döneminde nadir görülmesine rağmen hayati nörovasküler yapıların yaralanmasına bağlı ciddi morbiditelere ve mortalitelere sebep olabilmektedir. Acil serviste hasta ilk görüldüğünde yaralanmaya sebep olan gömülü cisimin yerinden oynatılmamalı ve hava yolu güvenliği sağlanmalıdır. Büyük damar yaralanması, orofarangeal kanama olup-olmadığı kontrol edilmeli, mental durum takip edilmeli hemodinamik stabilite sağlanmalıdır. Stabil hava yolu olan hastalarda bile yumuşak doku ödemi ve kanamaya bağlı olarak havayolu güvenliğinin ortadan kalkabileceği akılda bulundurulmalıdır. Penetran travmanın oluşturduğu yaralanmanın şiddetini anlayabilmek için en iyi görüntüleme yöntemi Bilgisayarlı tomografidir (BT).
Çocukluk döneminde tornavida ve zıpkın ile meydana gelen penetran yaralanmalar ise oldukça nadir görülen yaralanmalar olup, çok az sayıda bildirilmiş olgu mevcuttur. Biz nadir görülen bu iki penetran yüz yaralanması olgusunu paylaşmak istedik.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.