Diabetik sıçanlarda captopril ve anjiotensin II kombinasyon tedavisinin random patern deri fleplerinin canlılığı üzerine etkisi

Binevş Heja AYGÖREN, Fatma ÖZ ATALAY, Berna AYTAÇ VURUŞKAN, Selçuk AKIN

Özet


Diabetes mellitus, eritrosit agregasyonuna ve endotel disfonksiyonuna yol açarak doku kanlanmasını olumsuz etkiler ve doku hasarının oluşmasını sağlar. Bu mekanizma ile ciltte diabetik yaraların ortaya çıkmasına neden olur. Diabetik yara tedavisinde deri flepleri sıklıkla kullanıldığı halde deri flebinde yeterli kan dolaşımının sağlanması, kan şekerinin düşürülmesi ile birlikte tedavinin başarısında en önemli unsur olarak görülmektedir. Bu çalışmada, deneysel yolla diabet oluşturulan sıçanlarda deri flebinin canlılığını koruyabilmek amacıyla, doku kanlanmasını artırdığı gösterilen captopril ve anjiotensin II’nin etkinliği araştırılmıştır. Toplamda 45 sıçan ile deney gerçekleştirildi. Sıçanların 9 tanesi sham grubuna alınırken, 36 tanesine intraperitoneal streptozotosin uygulanarak diabetes oluşturuldu. Tüm sıçanların sırt bölgelerinde 3x8 cm boyutlarında deri flepleri kaldırıldı. Kaldırılan flepler, stapler ile tekrar yerlerine dikildi. Diabetik sıçanlara, postoperatif serum fizyolojik (n=9), anjiotensin II (n=9), captopril (n=9), captopril+anjiotensin II (n=9) tedavileri uygulandı. Flep canlılığı klinik ve histopatolojik olarak değerlendirildi. Diabetik sıçanlarda flep canlılık yüzdesi, captopril+anjiotensin uygulanan grupta captopril verilen gruba göre ve captopril verilen grupta anjiotensin II uygulanan gruba göre anlamlı olarak yüksek saptandı. Ayrıca, captopril ve anjiotensin II’nin ayrı ayrı ve birlikte uygulanmasının serum fizyolojik uygulanan grubuna göre damar yoğunluğunu anlamlı ölçüde arttırdığı tespit edildi. Çalışmamız, diabetik hastalarda captopril ve anjiotensin II’ nin birlikte kullanılmasının cilt fleplerinde canlılığı önemli ölçüde arttırabileceğini gösterdi.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.