Altın implant ile lagoftalmi tedavisinin teknik detayları

Gökçe Yıldıran, Osman Akdağ, Mehtap Karameşe, Malik Abacı, Zekeriya Tosun

Özet


Giriş:
Üst göz kapağına altın ağırlık yerleştirilmesi, lagoftalmi tedavisinde genel kabul görmüş bir yöntemdir. İngilizce literatürde “custom-made” olarak geçen şekilde kişiye özel yapılabileceği gibi hazır ticari form olarak veya kuyumcu aracılığıyla da temin edilebilir. İstenmeyen postoperatif sonuçları önlemek için kliniğimizde uygulanan algoritmanın paylaşılması amaçlanmıştır.
Gereç ve yöntem:
2012-2014 yılları arasında lagoftalmi için altın implantla tedavi planlanan 7 hasta için preoperatif ağırlık testi, oturur pozisyonda bekletme, delikler açıldıktan sonraki ağırlığın saptanması, altın ağırlığın iki kez denenmesi ve sterilizasyon işlemleri uygulandı. Erken ve geç komplikasyonlar, altın gramajı ve maliyet değerlendirildi.
Bulgular:
Hastaların hiçbirinde erken veya geç komplikasyona rastlanmadı. Göz kapağında tam kapanma elde edildi. Hastaların estetik değerlendirmeleri, hekim değerlendirmesinden daha iyi olarak saptandı.
Sonuçlar:
Altın implant tedavisinin başarısını belirleyen en önemli etken altının ağırlığıdır. Maliyet etkin ve hasta memnuniyeti yüksek olan kuyumcu aracılığı ile temin yönteminde basit preoperatif kriterlere dikkat edilerek postoperatif morbiditeyi azaltmak ve başarıyı artırmak mümkündür.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Egemen O., Ozkaya O., Uscatin I., Akan M. Covering the gold weight with fascia lata graft in paralytic lagophtalmos patients. Br J Oral Maxillofac Surg. 2012 Jun;50(4):369-72.

Misra A, Grover R, Withey S, Grobbelaar AO, Harrison DH. Reducing postoperative morbidity after the insertion of gold weights to treat lagophthalmos. Ann Plast Surg. 2000 Dec;45(6):623-8.

Kargı E., Hoşnuter M., Babuçcu O., Kargı Ş., Babuçcu B. Fasiyal paralizide gözkapağına altın implant uygulaması. Turk Plast Surg 2003;11(2)

Şenyuva C., Yücel A., Aydın Y., Okur İ., Güzel Z., Seradjmir M. Yüz felcine bağlı lagoftalmusun tedavisinde altın implantasyonu. Turk Plast Surg. 1996;4(2)

Malhotra R, Ziahosseini K, Poitelea C, Litwin A, Sagili S. Platinum segments:

a new platinum chain for adjustable upper eyelid loading. Br J Ophthalmol. 2015

Dec;99(12):1680-5.
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.