YANIK HASTASINDA PERFORATOR TABANLI PERVANE FLEBİ İLE ACİL YUMUŞAK DOKU REKONSTRÜKSİYONU; OLGU SUNUMU

Burhan Özalp, Alper Mete Uğurlu, Abdülkadir Calavul, Sinan Taşkan

Özet


Bacak distal bölgesinin yumuşak doku rekonstrüksiyonu plastik cerrahlar için zorlu bir konudur. Travma sonrası açığa çıkan anatomik yapıların kısa sürede yumuşak doku ile kapatılması, bu yapıları enfeksiyon gibi komplikasyonlardan korur ki, bu durum yanık hastaları için oldukça önemlidir. Serbest flepler yakın zamana kadar distal bacak bölgesinin rekonstrüksiyonunda altın standart yöntem olarak kabul edilmekteydi ancak perforatör fleplerin giderek artan popülaritesi bu durumu değiştirmiştir. Günümüzde perforatör flepler alt ekstremite de dahil, vücudun hemen her alanında yumuşak doku rekonstrüksiyonunda yaygın olarak uygulanmaktadır. Bu raporda, bir yanık hastasında perforatör fleple yapılan acil yumuşak doku rekonstrüksiyonunu sunmak istedik. 45 yaşında erkek hastada yüksek gerilim elektrik yanığına bağlı olarak ayak ve ayak bileği medial yüzünde yumuşak doku defekti mevcuttu. Açığa çıkan kemik dokusu15x6 cm boyutunda perforatör tabanlı pervane flebi ile onarıldı, ameliyat sonrası dönemde flepte herhangi bir dolaşım sıkıntısına rastlanılmadı. Sonuç olarak ifade etmek isteriz ki, perforatör tabanlı pervane flepleri yanık nedeniyle oluşan distal bacak ve ayak yumuşak doku defektlerinin onarımında oldukça güvenilir, başarılı ve etkili bir onarım tekniğidir. Mikrocerrahi tekniğe gereksinim duyulmadığından plastik cerrahların çoğu tarafından yaygın bir biçimde ve kolaylıkla uygulanabilir.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Acartürk TO, Tunc S, Acar F. Versatility of the Perforatör-Based Adipose, Adipofascial, and Fasciocutaneous Flaps in Reconstruction of Distal Leg and Foot Defects. J Foot Ankle Surg. 2016;55:362-367.

Upton J, Guo L. Pediatric free tissue transfer: a 29-year experience with 433 transfers. Plast Reconstr Surg. 2008;121:1725-1737.

Taylor GI, Palmer JH. The vascular territories (angiosomes) of the body: experimental study and clinical applications. Br J Plast Surg. 1987;40:113-41.

Hyakusoku H, Yamamoto T, Fumiiri M. The propeller flap method. Br J Plast Surg. 1991;44:53-54

Blondeel PN, Van Landuyt KH, Monstrey SJ, Hamdi M, Matton GE, Allen RJ, et al. The "Gent" consensus on perforatör flap terminology: preliminary definitions.Plast Reconstr Surg. 2003;112:1378-1383.

Pignatti M, Pasqualini M, Governa M, Bruti M, Rigotti G. Propeller flaps for leg reconstruction. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2008;61:777-783.

Blondeel PN, Van Landuyt KH, Monstrey SJ, Hamdi M, Matton GE, Allen RJ, et al. The "Gent" consensus on perforatör flap terminology: preliminary definitions.Plast Reconstr Surg. 2003;112:1378-1383.

Karki D, Narayan RP. The versatility of perforatör-based propeller flap for reconstruction of distal leg and ankle defects. Plast Surg Int. 2012;2012:303247.

Acland RD. Refinements in lower extremity free flap surgery. Clin Plast Surg. 1990;17:733-744.

Shipkov H, Traikova N, Voinov P, Boucher F, Braye F, Mojallal A. Vascular loops in reconstructive microsurgery: A review of the literature (in French). Ann Chir Plast Esthet. 2014;59:1–8.
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.