DOKU EKSPANSİYONU: KOMPLİKASYON VE RİSK FAKTÖRLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Sinem Ciloglu, Alpay Duran

Özet


Giriş
Kliniğimizde gerçekleştirilmiş olan doku genişletici uygulamaları sonrası gelişebilecek komplikasyonlar ile hastaların yaş, cinsiyet, etyoloji, rekonstrüksiyon başarısızlığı, doku genişletici yerleşim yeri, doku genişletici hacmi, peroperatif şişirilme hacmi doku genişletici şişirilme süresi arasındaki ilişkiyi belirlemek amacı ile bu çalışma planlanmıştır.
Metod
Hastalara defekte göre değişik anatomik boyutlarda olmak üzere 78 adet doku genişletici yerleştirildi. Hastaların verileri geriye dönük olarak incelenerek yaş, cinsiyet, etiyoloji, doku genişletici yerleşim yeri, doku genişletici hacmi, peroperatif şişilme hacmi, aşırı ekspansiyon, operasyon öncesi son doku genişletici hacmi, doku genişletici şişirilme süresi ve komplikasyonlardökümente edildi. İstatistiksel analizler için NCSS (NumberCruncher Statistical System) 2007&PASS (Power Analysis andSample Size) 2008 Statistical Software (Utah, USA) programı kullanıldı.
Bulgular
Komplikasyon varlığına göre yaş, cinsiyet, peroperatif şişirilme hacmi, operasyon öncesi son doku genişletici hacmi, aşırı ekspansiyon ve şişirme süresi değerleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmemiştir. Alt ekstremite ve yanık skarı gruplarında komplikasyon oranları anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır.
Sonuç
Daha yüksek komplikasyon oranlarına sahip alt ekstremiteye ve yanık skarına yönelik doku genişletici uygulamalarında komplikasyon oranlarını düşük seviyelerde tutmak amacıyla doku ekspansiyonun temel prensipleri takip edilmesi önemli olduğu düşüncesindeyiz.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Neumann CG. The expansion of an area of skin by progressive distention of a subcutaneous balloon; use of the method for securing skin for subtotal reconstruction of the ear. Plast Reconstr Surg. 1946;1957.19(2):124-30.

RadovanC. Breast reconstruction after mastectomy using the temporary expander. Plast Reconstr Surg. 1982.69(2):195-208.

Austad ED.Histomorphologic evaluation of guinea pig skin and soft tissue after controlled tissue expansion. Plast Reconstr Surg. 1982.70(6):p.704-10.

Austad ED, Rose GL.A self-inflating tissue expander.Plast Reconstr Surg. 1982.70(5):588-94

Zaki MS. The use of tissue expansion for reconstruction of post-burn alopecia. Ann MBC 1989;2.

Manders EK, Oaks TE, Au VK, Wong RK, Furrey JA, Davis TS, et al. Soft-tissue expansion in the lower extremities. Plast Reconstr Surg. 1988;81(2):208-217

Adler N, Dorafshar AH, Bauer BS, Hoadley S, Tournell M. Tissue expander infections in pediatric patients: management and outcomes. Plast Reconstr Surg.2009;124(2):484–489.

Dotan L, Icekson M, Yanko-Arzi R, Ofek A, Neuman R, Margulis A. Pediatric tissue expansion: our experience with 103 expanded flap reconstructive procedures in 41 children. Isr Med Assoc J. 2009;11(8):474–479.

- Cunha MS, Nakamoto HA, HersonMR, Faes JC, Gemperli R, Ferreira MC. Tissue expandercomplications in plasticsurgery: a 10-year experience. Revista do Hospitaldas Clínicas. 2002;57(3), 93-97.

Youm T, Margiotta M, Kasabian A, Karp N. Complications of tissue expansion in a public hospital. AnnPlastSurg. 1999;42(4):396–401.

Friedman RM, Ingram AE, Rohrich RJ, Byrd HS, Hodges PL, Burns AJ, et al. Risk factors for complications in pediatric tissue expansion. Plast Reconstr Surg. 1996;98(7):1242–1246.

Tavares Filho JM, Belerique M, Franco D, Porchat CA, FrancoT. Tissue expansion in burn sequelae repair. Burns.2007;33(2):246–251.

Pandya AN, Vadodaria S,Coleman DJ. Tissue expansion in the limbs: a comparative analysis of limb and non-limb sites. British journal of plastic surgery. 2002;55(4), 302-306.

Bozkurt A, Groger A, O’dey D, Vogeler F, Piatkowski A, Fuchs PC, Pallua N. Retrospective analysis of tissue expansion in reconstructive burn surgery: evaluation of complication rates. Burns. 2008; 34(8), 1113-1118.

Iconomou TG, Michelow BJ, Zuker RM. The relative risk of tissue expansion in the pediatric patient with burns. J Burn Care Rehabil. 1993;14(1):51–54

Yeong, Eng-Kean, Kuo-Wei Chen, and Zheng-Hoong Chan. Risk factors of tissue-expansion failure in burn-scar reconstruction. Journal of Plastic, Reconstructive&Aesthetic Surgery 2011;64(12): 1635-1640.
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.