SAKRAL BASI YARALARINDA FLEP SEÇİMİNİN ERKEN KOMPLİKASYONLARLA İLİŞKİSİ

Musa Kemal Keleş, Uğur Horoz, Buğçe Ballıoğlu, Ergin Seven, Emre İnözü, Ali Teoman Tellioğlu

Özet


Amaç; Bası yaraları tüm yataklı servislerde, yoğun bakımlarda ve yatağa bağımlı olan hastalarda ortaya çıkan hasta, hasta yakınları ve hekim için bakım, tedavi ve takibi problem oluşturan yaralardandır. Cerrahi tedavi bası yaralarının tedavisinde önemli bir yere sahiptir. Uzun dönem cerrahi dışı tedaviye kıyasla düşük komplikasyon oranlarına sahip cerrahi tedaviler maliyet etkinliği, hastanın sosyal hayatına erken dönmesi, ek operasyon ihtiyacını ve morbiditeyi azaltması açısından avantajlıdır. Bu çalışmada sakral bölgedeki bası yaraları için uygulanan flepler komplikasyon oranları açısından geriye dönük olarak karşılaştırılmıştır.
Yöntem ve Gereçler; Kliniğimizde son beş yılda tedavileri yapılan evre 3 ve evre 4 sakral bası yarası hastaları çalışmaya dahil edildi. Hasta kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Hastaların demografik verileri ve uygulanan cerrahi tedaviler kayıt altına alındı. Operasyon yöntemi ve oluşan erken komplikasyonlar değerlendirildi.
Bulgular; Çalışmaya dahil edilen vakaların 40 tanesi erkek iken 10 tanesi kadındı. En sık görülen etyolojik neden trafik kazası sonrası parapleji idi.
Sonuç; Komplikasyon oranları açısından yapılan flepler arasında anlamlı bir fark görülmedi. Sonuç olarak sakral bölgedeki bası yaralarının cerrahi tedavisinde hastanın bireysel durumu, ailenin kooperasyonu ve daha önce uygulanan tedaviler göz önünde bulundurulmalıdır.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Primiano M, Friend M, McClure C, Nardi S, Fix L, Schafer M, et al. Pressure ulcer prevalence and risk factors during prolonged surgical procedures. AORN journal. 2011;94(6):555-66.

Ger R, Levine Sa. The Management Of Decubitus Ulcers By Muscle Transposition An 8-Year Review. Plastic and reconstructive surgery. 1976;58(4):419-28.

Koshima I, Moriguchi T, Soeda S, Kawata S, Ohta S, Ikeda A. The gluteal perforator-based flap for repair of sacral pressure sores. Plastic and reconstructive surgery. 1993;91(4):678-83.

Minami Rt, Mills R, Pardoe R. Gluteus maximus myocutaneous flaps for repair of pressure sores. Plastic and reconstructive surgery. 1977;60(2):242-9.

Park C, Park B-Y. Fasciocutaneous VY advancement flap for repair of sacral defects. Annals of plastic surgery. 1988;21(1):23-6.

Disa JJ, Carlton JM, Goldberg NH. Efficacy of operative cure in pressure sore patients. Plastic and reconstructive surgery. 1992;89(2):272-8.

Isik FF, Engrav LH, Rand RP, Kierney P, Cardenas DD. Reducing the period of immobilization following pressure sore surgery: a prospective, randomized trial. Plastic and reconstructive surgery. 1997;100(2):350-4.

Keys KA, Daniali LN, Warner KJ, Mathes DW. Multivariate predictors of failure after flap coverage of pressure ulcers. Plastic and reconstructive surgery. 2010;125(6):1725-34.

Schryvers OI, Stranc MF, Nance PW. Surgical treatment of pressure ulcers: 20-year experience. Archives of physical medicine and rehabilitation. 2000;81(12):1556-62.

Srivastava A, Gupta A, Taly AB, Murali T. Surgical management of pressure ulcers during inpatient neurologic rehabilitation: outcomes for patients with spinal cord disease. Journal of Spinal Cord Medicine. 2009;32(2):125.

Scheufler O, Farhadi J, Kovach SJ, Kukies S, Pierer G, Levin LS, et al. Anatomical basis and clinical application of the infragluteal perforator flap. Plastic and reconstructive surgery. 2006;118(6):1389-400.

Thiessen FE, Andrades P, Blondeel PN, Hamdi M, Roche N, Stillaert F, et al. Flap surgery for pressure sores: should the underlying muscle be transferred or not? Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery. 2011;64(1):84-90.

Wong T, Ip F. Comparison of gluteal fasciocutaneous rotational flaps and myocutaneous flaps for the treatment of sacral sores. International orthopaedics. 2006;30(1):64-7.

Daniel RK, Faibisoff B. Muscle Coverage of Pressure Points-The Role of Myocutaneous Flaps. Annals of plastic surgery. 1982;8(6):446-52.

Yamamoto Y, Ohura T, Shintomi Y, Sugihara T, Nohira K, Igawa H. Superiority of the fasciocutaneous flap in reconstruction of sacral pressure sores. Annals of plastic surgery. 1993;30(2):116-21.

Mohan AT, Rammos CK, Akhavan AA, Martinez J, Wu PS, Moran SL, et al. Evolving Concepts of Keystone Perforator Flap: Principles of Perforator Anatomy, Design Modifications and Extended Clinical Applications. Plastic and reconstructive surgery. 2016.

Demirtas Y, Ozturk N, Kelahmetoglu O, Demir A. Pedicled perforator flaps. Annals of plastic surgery. 2009;63(2):179-83.
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.