Alt Ekstremite Rekonstrüksiyonlarında Elektif Mikrovasküler Serbest Doku Aktarımları

Cemal Şenyuva, Akın Yücel, Yağmur Aydın, İhsan Okur, Selçuk Kuyubaşı, Zeki Güzel

Özet


Alt ekstremitenin geniş ve kompleks doku defektlerinin onarımında lokal dokulr genellikle yetersiz kaldığı için, sık olarak serbest doku aktarımlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Kliniğimizde, Temmuz 1993-Şubat 1996 tarihleri arasında 23 olgunun lt ekstremite onarımında 23 serbest doku aktarımı uygulandı. Olguların 6'sı kadın, 17'si erkek idi ve yaşları 8 ile 68 arasında değişmekte idi (yaş ortalaması 31.9). Rekonstrüksiyon 8 olguda tümör rezeksiyonu (3'ünde total diz protezinin örtülmesinde) 4 olguda travma, 3 olguda ayakta atonik yara, 2 olguda yanık sekeli, 2 olguda ateşli silah yaralanması, 1 olguda osteomiyelit, 1 olguda elektrik yanığı, 1 olguda donma ve 1 olguda mayın yaralanması sonrasında yapıldı. Sekiz gracilis, 8 latissimus dorsi, 6 radial önkol fasyokutan flebi (5 tanesi nörosensoriyel) ve 1 rektus abdominis flebi kullanıldı. Başarı oranı tüm seride %87 olup 3 olgudaki fleplerde tam kayıp oldu. Sonuçlar irdelendiğinde flep başarısızlığında temel nedenin uygun olmayan alıcı venler ve genel durumun bozukluğu yada diabet gibi risk faktörleri olduğu görülmektedir. Yüksek başarı oranı ve hastanede kalış süresinin kısa olması nedeniyle alt ekstremite onarımlarında serbest doku aktarımları öncelikli seçenek olabilir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.