AŞI SONRASI KOLDA PİLOMATRİKOMA: OLGU SUNUMU

Zeynep Tuzlalı, Burak Kaya, Aylin Heper, Serdar Mehmet Gültan

Özet


ÖZET

Pilomatrikoma (pilomatriksoma, PM) Malharbe’nin kalsifiye epitelyoması olarak da bilinen, kıl kökü folikül hücrelerinden kaynaklanan, benign bir cilt tümörüdür. Kesin tanı histopatolojik olarak konulur. Tedavide lezyonun cerrahi olarak çıkarılması önerilmektedir. Ayırıcı tanıda akılda tutulmadığı zaman sıklıkla yanlış klinik tanı alır. Literatürde aşı sonrası ortaya çıkan çok az sayıda pilomatrikoma olgusu bulunmaktadır. 21 aylık erkek, sol kol lateralinde, aşı sonrası ortaya çıkan kitle nedeniyle başvurdu. Kitle bütünüyle eksize edildi. Histopatolojik olarak incelendiğinde kitle, pilomatrikoma tanısı aldı. Hikayesinde aşılama dışında bir özellik bulunmayan hastada ortaya çıkan bu kitlenin aşı sonrası ortaya çıkan bir komplikasyon olabileceği sonucuna varıldı. Pilomatrikomanın patogenezi tartışmalıdır, ancak inflamasyon artışı ve travma tümörün neoplastik sürecini tetikler. Aşı sonrası kıl foliküllerinde oluşan mikrotravma veya inflamasyon artışının pilomatrikoma oluşumunu tetikleyebileceği düşünülmektedir. Sunulan olgu ile bu nadir lezyona, aşı ve pilomatrikoma arasında olası bir etyopatojenik ilişkiye dikkat çekmek amaçlanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Pilomatrikoma, aşı, Malharbe tümörü.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


-Dabak N, Çıraklı A, Kandemir B, Çıraklı S, Kuyubaşı SN. Kol ve önkol yerleşimli pilomatriksoma. Türk Ped Arş 2014; 49: 340-3.

-Varlıklı O, Yıldız T, Çetin G, Yıldırım M, Erdem MT. Çocuklarda pilomatriksoma (kalsifiye epitelyoma). Türkderm 2013, 47: 84-7.

-Demirdöver C, Sevindik M, Vayvada H, ve ark. Nadir bir lokalizasyonda dev pilomatriksoma: olgu sunumu ve litelatür derlemesi. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi 2011; 19: 36-8.

-Külahçı Y, Sever C, Uygur F, Küçükodacı Z, Duman H. Pilomtriksoma: Malharbe tümörü. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi 2009; 17: 19-24.

-Brandner MD, Bunkis J: Pilomatrixoma presenting as a parotid mass. Plast Reconstr Surg 1986; 78: 518-21.

-Kumar S. Rapidly growing pilomatrixoma on eyebrow. Indian J Ophtalmol 2008;56:83-4.

-Duflo S, Nicollas R, Roman S, Magalon G, Triglia JM: Pilomatrixoma of the head and neck in children: a study of 38 cases and a review of the literarture. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1998;124:1239-42.

-Heechang Jeon, Seong-Ho Jeong, Eun-Sang Dhong, Seung-Kyu Han: Pilomatricoma arising at an Influenza vaccination site. Archives of Plastic Surgery 2014, 41:6.

-Taş B, Taş E, Sar M. A bullous pilomatricoma developed after hepatitis A vaccination. West Indian Med J 2015; 64 (2) :166-167.

-Aquilina S, Gatt P, Boffa MJ. Pilomatricoma arising at a BCG vaccination site. Clin Exp Dermatol 2006;31:296-7.

-Malpathak VD, Zawar VP, Chuh AA, et al. Giant pilomatricoma (pilomatrixoma) following an intramuscular injection. J Dermatol Case Rep 2008;2:11-3.

-Pirouzmanesh A, Reinisch JF, Gonzalez- Gomez I, et al. Pilomatrixoma: a review of 346 cases. Plast Reconstr Surg 2003;112:1784-9.

-Swerlick RA, Cooper PH, Mackel SE. Rapid enlargement of pilomatricoma. J Am Acad Dermatol 1982;7:54.
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.