HAVA YASTIĞI TRAVMASINA BAĞLI YÜZ YANIĞI

Gökçe Yıldıran, Osman Akdağ, Mehtap Karameşe, Zekeriya Tosun

Özet


ÖZET
Giriş: Trafik kazaları hava yastığı gibi çeşitli güvenlik sistemleri ile en aza indirilmeye çalışılmaktadır. Ne var ki bunlar da çeşitli yaralanmalara neden olabilir. Dermabrazyonlar haricinde en sık görülen hava yastığı yaralanması yanıklardır. Hava yastığına bağlı yanıklar tartışılmıştır.
Olgu: 29 yaşında bayan hasta trafik kazası sonrası sıcak beyaz toz bulutuna maruz kalmış, acil serviste değerlendirilen hastada birinci derece yanık saptanmasına rağmen kimyasal ve termal bileşenleri bir arada içerdiği düşünülerek birinci gün yatarak takip ve tedavi edilerek fusidik asitli pansumanlarla takip edildi.
Sonuçlar: Ciddi cilt ve inhalasyon yanıkları ve oküler travmalara sebep olabileceğinden, hava yastığı yanıkları plastik cerrah tarafından takip ve tedavi edilmelidir.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Kaynaklar

Mouzakes J, Koltai PJ, Kuhar S, Bernstein DS, Wing P, Salsberg E. The impact of airbags and seat belts on the incidence and severity of maxillofacial injuries in automobile accidents in New York State. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2001;127(10):1189-93.

Suhr M, Kreusch T. Burn injuries resulting from (accidental) airbag inflation. J Craniomaxillofac Surg. 2004;32(1):35-7.

Baruchin AM, Jakim I, Rosenberg L, Nahlieli O. On burn injuries related to airbag deployment. Burns. 1999;25(1):49-52.

Hallock GG. Mechanisms of burn injury secondary to airbag deployment. Ann Plast Surg. 1997;39(2):111-3.

Ulrich D, Noah EM, Fuchs P, Pallua N. Burn injuries caused by air bag deployment. Burns. 2001;27(2):196-9.

Duma SM, Kress TA, Porta DJ, Woods CD, Snider JN, Fuller PM, Simmons RJ. Airbag-induced eye injuries: a report of 25 cases. J Trauma. 1996;41(1):114-9.

Eroglu M, Mutluoglu M, Uzun G, Ay H. Caustic skin burn caused by sodium hydroxide. BMJ Case Rep. 2012 Sep 11;2012. doi: 10.1136/bcr-2012-007103.

Cartotto RC, Peters WJ, Neligan PC, Douglas LG, Beeston J. Chemical burns. Can J Surg. 1996;39(3):205-11

Rubin AE, Bentur L, Bentur Y. Obstructive airway disease associated with occupational sodium hydroxide inhalation. Br J Ind Med. 1992;49(3):213-4

Alquraini TA, Aggour MA, Zamzam AM. Airbag induced facial and bilateral ocular injuries in a 14-year-old child. Saudi J Ophtalmol. 2011;25(4):421-5
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.