Ezilmiş, Soyulmuş Parmaklarda Ven Greftleri Kullanılarak Yapılan Replantasyon

Ayan Gülgönen

Özet


Ezilme (crush) ya da soyulma (avulsion) ile olan amputasyonlar, hele birden fazla parmağı ve elin bir kısmını da içine almışlarsa, replantasyon cerrahisinin en zor problemlerini oluştururlar. Damarların intimalarında ezilme ve çekilme sonucu kopma sınırının çok ilerisine kadar oluşan bozukluklar, bu kısımlar rezeke edilmeden direkt anastomoz yapılırsa tromboza yol açacaktır. Bu nedenle, sağlam damar kısmına kadar rezeksiyon ve oluşan defektin ince ven köprü greftleri ile aşılması gittikçe daha çok kullanılan bir mikroteknik yöntemi olmaktadır. 59 olguluk replentasyon serimiz içinden seçtiğimiz bir olguda, arter ve ven defektlerinin aşılmalarında ven greftlerinin kullanılışı ve avulze deri-derialtı dokularının revaskularizasyonu ile gerçekleştirilmiş bir replantasyonun sunumu ve tartışması yapılmaktadır.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.