Genital ve Perineal Bölge Yanıkları

Deniz İ. Çek, Selma Sönmez Ergün, Mete Çek, Seyfi Akbay, Ethem Güneren

Özet


1993-1995 yılları arasında kliniğimize başvuran kısmi veya tam katlı genital ve perineal bölge yanığı olan 9 hasta tedavi edilmiştir. Bölgenin özelliği nedeniyle hastalarda üriner ve fekal diversiyon, testislerin inguinal kanala gömülmesi, orşiektomi ve erken debridman gibi girişimler literatür verileri ışığında irdelenmiştir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.