Alt ve Üst Göz Kapakların Nevüsü "Divided Nevüs"

Selçuk Akın, Oytun İdil, Bülent Cihantimur, Mesut Özcan

Özet


Alt ve üst göz kapaklarını içine alan "divided nevüs" birçok estetik ve fonksiyonel sorunlara yol açan nadir bir konjenital anomalidir. Nevüs, alt ve üst göz kapaklarının birbirlerine bitişik kısımlarını içerir, kapaklar kapatıldığı zaman göz geniş bir nevüs ile örtülmüş izlenimi verir. Nevüs'ün maligniteye dönüşme riski ve kötü görünümünden dolayı çeşitli tedavi metodları uygulanmıştır. Kliniğimizde yetişkin bir erkek hastanın sağ üst ve alt göz kapaklarının konjenital "divided nevüs"u eksize edildi ve oluşan defekt kulak arkasından alınan tam kalınlıkta deri grefti ile onarıldı. Olgumuzdan elde edilen sonuç fonsiyonel ve estetik açıdan oldukça memnun edici idi.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.