Yüksek voltaj el ve bilek yanıklarının negatif basınçlı pansuman ile yönetimi

Nazım Gümüş

Özet


Amaç: Negatif basınçlı pansuman yara iyileşmesini hücresel çoğalma ve yenilenmeyi artırarak uyarır. Ayrıca doku arasındaki ödemi azaltır ve bölgesel kan akımını artırır, bu granülasyon dokusunun hızlı gelişimi ile sonuçlanır. Biz, bu pansumanı ilerleyici doku nekrozu, yükselmiş kompartman basıncı ve derin doku ödemine yol açan yüksek voltaj elektrik akımına bağlı derin el ve bilek yanığında subatmosferik basıncın hasar sınırını veya ilerleyici nekrozu sınırlayıp sınırlamadığını açıklamak için kullandık.
Gereç ve yöntem: Bu çalışmada, 1000 voltdan fazla akım taşıyan yüksek voltaj teli ile temas eden beş hastanın altı eli sunuldu. Eller ve bilekler ciddi olarak hasarlanmış ve büzüşmüştü. Sıvı yerine koyma, fasiyotomi, karpal tünel gevşetmesi ve debritmandan oluşan başlangıç tedavisinin ardından, 20 gün süre ile el ve önkol yaralarına 125 mmHg sürekli negatif basıçlı pansuman uygulandı.
Bulgular: Yirminci günde negatif basınçlı pansuman sonlandırıldığında, el ve önkolda belirgin granülasyon dokusu gelişti. Ancak bilek yaraları nekroz varlığı nedeniyle tekrarlayıcı pansuman ve daha fazla debritmana ihtiyaç gösterdi. Pansumanın kullanımı süresince ellerin ödemi belirgin olarak yatıştı. El ve önkol yaralarında kapanma zamanı ciddi olarak azaldı. Hatta, yaklaşık birinci ayda bir bilekte kendiliğinden kapanma sağlandı. Biri hariç negatif pansuman ile tedavi edilen tüm eller amputasyondan kuratarıldı, fakat kompleks rekonstrüksiyon işlemleri gerektiren ciddi doku kayıpları gelişti. Bir el kalıcı kan akımı kaybı nedeniyle ampute edildi.
Sonuç: El ve bileğin yüksek voltaj yanıklarının negatif basınç ile takibi, el ödemini azaltma ve yara kapanmasını hızlandırma kapasitesine sahip görünmektedir. Negatif basınç ekstremitede, muhtemelen elin kurtarılmasında ciddi şekilde yardımcı olabilecek, dokuları nekrozdan koruyarak, ekstremitede daha fazla doku bırakarak, elektrik hasarının şiddetini azaltmada önemli bir etkiye sahip görünmektedir.

Tam Metin:

PDF (English)

Referanslar


Argenta LC, Morykwas MJ, Marks MW, DeFranzo AJ, Molnar JA, David LR. Vacuum-Assisted Closure: State of Clinic Art. Plast. Reconstr. Surg. 117(S): 127S-142S, 2006.

Park C, Molnar JA, DeFranzo AJ. Use of subatmospheric pressure in the management of electrical injuries. Burns. 2007;33(1): S34-S35.

Kamolz LP, Andel H, HaslikW, WinterW, Meissl G, Frey M. Use of subatmospheric pressure therapy to prevent burn wound progression in human: first experiences. Burns. 2004;30(3):253–8.

Molnar JA, Simpson JL, Voignier DM, Morykwas MJ, Argenta LC. Management of an acute thermal injury with subatmospheric pressure. J Burns Wounds. 2005; 24;4:e5.

Wasiak J, Cleland H. Topical negative pressure for partial thickness burns. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2007; 3.

Nugent N, Lannon D, O’Donnell M. Vacuum-assisted closure – a management option for the burns patient with exposed bone. Burns. 2005;31(3):390–3.

Schintler M, Marschitz I, Trop M. The use of topical negative pressure in a paediatric patient with extensive burns. Burns. 2005;31(8):1050–3.

Adamkova M, Tymonova J, Zamecnikova I, Kadlcik M, Klosova H. First experience with the use of vacuum assisted closure in the treatment of skin defects at the burn center. Acta Chirurgiae Plasticae. 2005;47(1):24–7.

Terrazas SG. Adjuvant dressing for negative pressure wound therapy in burns. Ostomy Wound Manage. 2006;52(1):16-18.

Morykwas MJ, Howell H, Bleyer AJ, Molnar JA, Argenta LC. The effect of externally applied subatmospheric pressure on serum myoglobin levels after a prolonged crush/ischemia injury. J Trauma. 2002;53(3):537-40.

Taylor CJ, Chester DL, Jeffery SL. Functional splinting of upper limb injuries with gauze-based topical negative pressure wound therapy. J Hand Surg Am. 2011;36(11):1848-51.

Ogilvie MP, Panthaki ZJ. Electrical burns of the upper extremity in the pediatric population. J Craniofac Surg. 2008;19(4):1040-6.

Kidd M, Hultman CS, Van Aalst J, Calvert C, Peck MD, Cairns BA. The contemporary management of electrical injuries: resuscitation, reconstruction, rehabilitation. Ann Plast Surg. 2007;58(3):273-8.
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.