Hızla Büyüyen NöroFibrom: Bir Von Recklinghausen Olgusu

Yavuz Keçeci, Tahir Gürler, Mehmet Alper, Hakan Gündoğan, Ulvi Güner, Arman Çağdaş

Özet


Nörofibromatozis cafe-au-lait lekeleri, deri veya iç organ yerleşimli nörofibromlar ve pigmente iris hamartomu ile karakterize, genetik bir hastalıktır. Deriyi tutan nörofibromların çoğu asemptomatiktir, fakat büyük boyutlara ulaştıklarında önemli problemlere neden olurlar. Nörofibromatozis klinik karekteristik bulguları olan 25 yaşında bir bayan hasta, hızla büyüyen ve bu nedenle malign dejenerasyona uğradığı düşünülen nörofibromu nedeniyle yatırldı. Yapılan biopside lezyonun benign karakterde olduğunun saptanması nedeniyle, anatomik yapılar korunarak kitle parsiyel olarak eksize edildi. 1 yıllık izlemde nüks gelişmedi. Bu hastalığın klinik bulguları, tanısı, komplikasyonları ve tedavisi gözden geçirildi., hızla büyüyen nörofibromun tedavi stratejisi tartışıldı.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.