KEPÇE KULAK REKONSTRÜKSİYONUNDA PERİKONDRİYUMUN ÖNEMİ

Adnan Uzunismail

Özet


Sayın Editör,
Cemal Alper Kemaloğlu, Fatih Kılıç, ve Fatih Doğan tarafından yazılmış olan “Kepçe Kulak Onarımında Kombine Tekniklerin Etkinliği” başlıklı, dergimizin 2016; 24:113-117 sayısında yayınlanan yazı (1) ilgi ile okunmustur.

İki ayrı devlet tıp fakültelerinin ortak çalışması şeklinde gönderilmiş ve dergimizin
” Orijinal Araştırma” bölümünde yayınlanmak üzere kabul edilmiş olan bu çalışmada, bilimsel içerik hakkında yorum yapılması çok arzu edilmemiş gibi görünmektedir. Ancak metinde Mustardé ve Furnas sütürü terimlerinin kullanılması dikkat çekmiştir. Meslektaşlar arasında günlük konuşma dilinde kullanılabilecek olan bu terimlerin yerine, otörlerin adını taşıyan “Mustardé ve Furnas tipi otoplasti, tekniklerinde tanımlanan sütür” terimlerinin kullanılmasının, yazarlara saygı bakımından daha uygun olacağı düşünülmüş ve bu yazı, genç meslektaşlarımıza bazı hatırlatmalar yapma amacı ile kaleme alınmıştır.

Yeni çalışmalarda, konu ile ilgili Türk Plastik Cerrahlarının yaptığı yayınların site edilmesinin, derneğimizce benimsenmiş ve prensip olarak kabul edilmiş olduğu bilinmektedir. Anılan çalışmada, bu açıdan az sayıda yayının yer aldığı gözlenmiştir (2,3). Emeği geçen yazarları kutluyorum.

Profesör Dr Tord Skoog’un (1915-1977) erken ölümü, kendisinin nispeten az tanınmasına neden olmuş olabilir. Ancak Dr. Skoog plastik cerrahide bir ekoldür ve hemen hemen her konuda özgün olan teknikleri,kendi kitabında detaylı olarak yazılıdır (4). Bunlardan bir tanesi de kepçekulak onarımı hakkındadır. Tekniğin özelliği perikondriuma önem verilmiş olmasıdır. Yazarın ülkemizde tanınması sayın Prof.Dr.Erdem Yormuk tarafından sağlanmış, “Perikondrioplasti ile otoplasti “ başlıklı ilk uzmanlık tezi sayın Prof.Dr.Lütfü Baş tarafından yapılmış, daha sonra da yayınlanmıştır (5).

Kepçekulak rekonstrüksiyonunda perikondriumun neokondrogenezis (6) oluşumundaki önemi anlaşıldıktan sonra, ülkemizde, kepcekulak onarımında perikondrium ağırlıklı, aralarında uzmanlık tezi (7) de olan başka bilimsel çalısmalar yapılmıstır. Bu konudaki tez çalışması, sunulduğu Best of Turkey yarışmasında birincilik ödülü kazanmış ve akabinde yurtdışında Best of Europe oturumunda sunulmuştur. Perikondrium üzerinde çalışılarak geliştirilen teknikler, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş, ulusal kongrelerde yapılan, deneyim aktarımı sınıflarında ve bazı üniversitelerimizin eğitim programlarında anlatılmış, ayrıca ulusal ve uluslararası saygın dergilerde yayınlanmıştır (8,9). Kemaloğlu ve arkadaşları tarafından da, diseksiyonların subperikondrial yapıldığının belirtilmesi konuya verdikleri önem açısından olumlu ve değerli bulunmuştur.

Günümüzde, internet ortamında hemen hemen tüm bilgilere ulaşılması mümkün hale gelmiştir. Yurtiçinden yazarlarımız tarafından yapılan çalışmaların, yapılacak yeni çalışmalarda öncelikle yer alması, bizleri mutlu etmesi yanında, ülkemizde yapılan bilimsel çalışmalar ile ilgili bilgi alışverişine de olanak sağlayacaktır. Bu bağlamda camiamızın tüm üyelerinin özellikle genç meslektaşlarımızın akademik bilimsel çalışmalarında başarılar dilerim.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Kemaloğlu C.A., Fatih Kilic, F., Dogan F. Kepce Kulak Onarımında Kombine Tekniklerin Etkinliği. Turk J Plast Surg 2016; 24:113-117.DOI:10.5152/TurkJPlastSurg.2016.1969.

Yazici I, Fındıkcioğlu F, Ozmen S, et al. Posterior auricular muscle flap as an adjunct to otoplasty. Aesthetic Plast Surg 2009;33:527-532.

Bilkay U, Tiftikcioglu YO, Kapi E, Ozek C. Y-to-V setback for prominent lobule correction in otoplasty. Ann Plast Surg 2011;66:623-626.

Skoog T. Plastic Surgery. New methods and refinements. W.B. Saunders Co., Philadelphia, 1974.

Bas L., Aytemiz C., Yormuk E. Perikondrioplasti ile Kepçe Kulak Onarımından Alınan Sonuçlar. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi. Cilt 2, Sayı 1 (1980)

Weinzweig N, Chen L, Sullivan WG. Histomorphology of neo-chondrogenesis after anthelical fold creation: a comparison of three otoplasty techniques in the rabbit. Ann Plast Surg 1994;

(4): 371-6.

Kepçe kulak deformitesinin düzeltilmesinde yeni bir yöntem. Distal pediküllü perikondrio-adipo-dermal flep tekniği. Klinik Çalışma. (Uzmanlık Tezi). Dr. Ercan CİHANDİDE. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Adnan UZUNİSMAİL. Istanbul-2009. www.istanbulsaglik.gov.tr/w/tez/pdf/.../dr_ercan_cihandede.pdf

Uzunismail A. Otoplastide eksternal kontinü sütür uygulaması. Türk Plastik Cerrahi Dergisi. 1997;5(3):145-149.

Cihandide E., Kayıran O, Aydın EE., Uzunismail A. A new Approach for the correction of prominent ear deformity: The distally based perichondrio-adipo-dermal flap technique. J Craniofac Surg 2016 Jun:27(4)892-7.
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.