Cihat Borçbakan İle Türk Plastik Cerrahisi

Selçuk Işık, Adnan Ataç, Naki Selmanpakoğlu

Özet


"Balık vereceğinize balık tutmayı öğretin" şeklindeki Çin Atasözü, Öğretinin Önemini vurgulamaktadır. Zor olan "balık tutmayı" kendi kendine öğrenmek, daha da zoru "balık tutmayı" öğretmek ve, en zor olanı "tuttuğun balıkları" tüm dünyaya dağıtmaktır. Biz de, sayın hocamız Prof. Dr. Cihat Boçbakan'ı Türkiye 'de Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi dalında yılmadan çalışan, bilgi ve deneyimlerini tüm dünyaya gösteren bir önder olarak sizlere tekrar anımsatmak istiyoruz. Kuruluşundan gelişimine kadar her safhada değerli emek ve katkıları olduğu Türk Plastik Cerrahi Derneği'nin birer üyeleri olarak bizler, onun örnek alınacak hayatını çok kısa da olsa yayınlayarak, yeni nesillerin onu tanımasına yardımcı olmak istedik.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.