POLİDAKTİLİDE KLİNİK DEĞERLENDİRME VE TEDAVİ

Uğur Horoz, Buğçe Ballıoğlu, Hülda Rıfat Özakpınar, Emre İnözü, Avni Tolga Eryılmaz, Ali Teoman Tellioğlu

Özet


Giriş ve Amaç: Polidaktili sık görülen doğumsal el ve ayak anomalilerinden birisi olup ilk defa 1670 yılında elde rapor edilmiştir. Fazla olan parmak genellikle sadece yumuşak doku içerikli olmakla beraber nadir olarak kemik yapı da içermektedir. Polidaktili sindaktiliye oranla 3 kat daha fazla oranda görülmektedir. Bu çalışmada polidaktiliye yaklaşım ve tedavi sonuçlarımız değerlendirilmiştir.
Gereç ve Yöntemler: Son 5 yılda 27 hastada elde, 20 hastada ayakta ve 3 hastada hem elde hem ayakta (24 erkek, 26 kadın) toplam 50 hasta polidaktili tanısıyla değerlendirildi.
Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 6 (1-14) idi. Tüm hastalar genel anestezi altında opere edildi. Lezyonlara uygulanan lokal anestezi sonrası total derin eksizyon uygulandı. Dikişler 10-12. günlerde alındı. Opere edilen hastalarda uzun dönemde fonksiyonel sorun görülmedi.
Sonuç: Polidaktili tedavisinde temel hedef fazla olan dokuların çıkarılması ve etkilenen dokuların anatomik olarak uygun şekilde onarılmasıdır. Polidaktili sonrası hastaların yaklaşık %25'inde farklı nedenlerle yeniden operasyon yapılmaktadır. Bu çalışmada el ve/veya ayakta polidaktili nedeniyle opere edilen hastalar sonuçlarıyla birlikte değerlendirilmiştir. Sonuç olarak eksizyon ve uygun kapama basit vakalar için yeterli iken, kompleks olgularda tendon, kemik ve ligamentlerin uygun şekilde repozisyonu temel amaç olmalıdır.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Thorne CH, Chung KC, Gosain Ak et al. Grabb and Smith's Plastic Surgery. 7th ed: Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins: 2014

Kozin SH, Zlotolow DA. Common Pediatric Congenital Conditions of the Hand. Plast Reconstr Surg. 2015 Aug;136(2):241e-257e.

Faust KC, Kimbrough T, Oakes JE, Edmunds JO, Faust DC. Polydactyly of the hand. Am J Orthop (Belle Mead NJ). 2015 May;44(5):E127-134.

Castilla E, Paz J, Mutchinick O, Muñoz E, Giorgiutti E, Gelman Z. Polydactyly: a genetic study in South America. Am J Hum Genet. 1973 Jul;25(4):405-412.

Karaaslan O, Tiftikcioglu YO, Aksoy HM, Kocer U. Sporadic familial polydactyly. Genet Couns 2003; 14(4): 401-405.

Sezgin B. Ender Görülen Ailesel Polidaktiliye Ülkemizden Bir Örnek. Turk J Plast Surg 2016; 24: 94-96.

Rayan GM, Frey B. Ulnar polydactyly. Plast Reconstr Surg. 2001 May;107(6):1449-54; discussion 1455-1457.

Yen CH, Chan WL, Leung HB, Mak KH. Thumb polydactyly: clinical outcome after reconstruction.J Orthop Surg (Hong Kong). 2006 Dec;14(3):295-302.

Guo B, Lee SK, Paksima N. Polydactyly A Review. Bulletin of the Hospital for Joint Diseases 2013;71(1):17-23.

Watson BT, Hennrikus WL. Postaxial type-B polydactyly. Prevalence and treatment. J Bone Joint Surg Am. 1997 Jan;79(1):65-68.

Rafique A, Arshad A, Abu-Zaid A. Rare Presentation of Foot Postaxial Polydactyly. The Journal of Foot & Ankle Surgery 53 (2014) 331–334.

Farrugia MC, Calleja-Agius J. Polydactyly: A Review. Neonatal Netw. 2016;35(3):135-42.

Biesecker LG. Polydactyly: how many disorders and how many genes? 2010 update. Dev Dyn. 2011 May;240(5):931-942.

Bromley B, Shipp TD, Benacerraf B. Isolated polydactyly: prenatal diagnosis and perinatal outcome. Prenat Diagn. 2000 Nov;20(11):905-908.
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.