Editöre Mektup

Gürhan Özcan

Özet


Sayın Editör,
Ülkemizin bir gerçeği de genç kuşak Plastik Cerrahlarımızın tamemen kendi gayretleriyle mikro cerrahi ve serbest doku nakillerinde deneyim kazanarak kliniklerde başarılı serbest doku nakli olgularını gerçekleştirmeleridir. Ancak bu tür olgu serilerinin değerlendirmeleriyle ortaya çıkan yazılar benim kişisel değerlendirme kriterlerim içinde şu noktlardan en az birini bile yerine getirememektedir. 1. Yeni bir teknik veya bilinen bir tekniğe ekleme var mı? 2. Bu ameliyatlar ülkemizde sayıca kıstlı kliniklerde mi yapılıyor? 3. Olguların dökümü ile ortaya çıkan sonuçlar bazı eğitici ve nitelikli noktalar ifade edebiliyor mu? 4. Spesifik bir bilimsel mesaj taşıyor mu? Bu nedenle bu tür yazıların dergimizde yayınlanması okuyucuya yalnızca genç ve dinamik kardeşlerimizin rekonstrüktif cerrahilerdeki becerileri hakkında fikir vermekten öte herhangi bir bilimsel mesaj vermez. Eğer derginin bir syısı, örneğin "Farklı kliniklerde alt ekstremite onarımı deneyimlerine" ayrılsa benzer yazıların yayınlanması bir anlam taşıyabilir. Anck artık her klinikte yapılan ameliyatların bu haliyle basılması derginin okunmasını azaltır. Diğer taraftan benzer bazı yazıların dergimizde basıldığına da şahit oluyorum. İhtimal ki, yayın danışmanlarının bir yazıyı değerlendirirken kullandıkları kriterler farklı olmaktadır. Böyle bir durumda bir yazıyı redederken yazarların hakkı yenilmesi gibi bir durum yaratmak beni çok rahatsız eder. Sağlıklı bir değerlendirme için yayın danışmanlarının şu sorular hakkında net olarak bilgilendirilmeleri uygundur: 1. Bu dergi temelde ülkemiz plastik cerrahlarının herhangi bir yerde basılması gereken yazılarının yayınlanması misyonunu mu taşımaktadır, yoksa temelde okuyucuya eğitici bir bilgi mi aktarmaktadır, yani derginin okunması önemli midir? 2. Yayın danışmanları tenkit kriterlerini ve terazilerini neye göre düzenlemektedirler? Yayın kurulunda gönüllü olarak görev almayı talep etmiş ve bu listede adı olanlar gerçekten yayın izleyen ve yzı yazma kuralı bilen kimseler midir? Bilindiği gibi ülkemizde öğretim üyesi olmak veya şef olmak buna yetmiyor. 3. Yayın Konusunda gençlere veya belirli bir gruba öncelik vermek veya toleranslı davranmak gerekir mi? Saygılarımla,

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.