Editörün Yanıtı

Bedrettin Görgün, Kenan Atabay

Özet


Sayın Dr. Özcan,
Dergimize gönderilen yazıları inceleme yöntemleri ve kabulleri ile ilgili yollamış olduğunuz değerlendirmeniz Yayın Kurulu olarak bizleri çok mutlu etmiştir. Yayın hayatının dördüncü yılını henüz doldurmuş olan dergimize gönderilen yazıların gün geçtikçe kalitesi arterken, siz sayın yayın danışmanlarımızın, yazılarımızda artan spesifik bilimsel mesajlar arama gayretiniz memnuniyet ile karşılanmıştır. Belirttiğiniz kişisel değerlendirme kriterleriniz benzeri ve bazı değerlendirme kriterleri dergimizde yayınlanması istenen bilimsel yazılarımızda tarafımızdan da aranmaktadır. Ancak 200 üyeye henüz ulaşmış olan camiamızın genel perspektifte sorunlarını ülkemiz sorunlarından kolaylıkla ve çok hızlı bir şekilde soyutlayamayız diye düşünüyoruz. Böyle olunca çok büyük gayretler ile başarılabildiğinden emin olduğumuz deneysel ve klinik çalışmaların, olabildiğince mükemmel bir şekilde, çalışmayı gerçekleştiren üyelerimizin inanılmaz gayretleri ile sonuçlandırılabildiğini hepimiz biliyoruz. Yazı haline gelen bu çalışmalar siz değerli yayın danışmanlarımız tarafından titiz bir şekilde değerlendirilmekte ve yazarlarımız, sıklıkla değerli katkılarınız ile önemli problemlerini bir ölçüde azaltabilmektedirler. Ülkemiz genelinde okuyucularımızın da benzer problemlere sahip oldukları hepimizin malumudur. Dergimiz bu boyutta siz ve değerli yazarlarımızın katkıları ile her düzeyde üyemize bir hizmet sunmaya çalışmaktadır. Problemlerimizin hepimiz için, gün geçtikçe azalacağına, bilimsel düzeyimizin artacağına ve bilimsel yazılarımızda kalite çıtasının her geçen gün yükseleceğine inanıyoruz. Yayın organımızda gençlere veya belirli bir gruba öncelik vermek veya toleranslı davranmak yerine, bilim üretmeye, bilgiyi paylaşmaya, bunun için bilimsel yazı yazmaya gönül vermiş tüm üyelerimize açık olması gerektiğine inanıyoruz. Böylelikle, doğal olarak, dergimizin asıl amacının "okunması, yani bilgimizin her düzeyde paylaşılması ve tartışılmasına olanak sağlamasıdır" diyoruz. Yayın danışmanlarımızın ülkemiz gerçeklerini göz önünde tutarak tenkit kriterlerini ve terazilerini bilimsel çerçevelerde, tarafsız bir şekilde, büyük bir özveri ile çalışarak dengede tutmaya gayret ettiklerine ve edeceklerine inanıyoruz. Katkılarınıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Saygılarımızla,

Saygılarımla,

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.