Radial Önkol Serbest Flebi Donör Alan Morbiditesinin Araştırılması

Murat Topalan, Aylin Bilgin, Atilla Arıncı, İsmail Ermiş, Nazım Çerkeş, Metin Erer

Özet


Kliniğimizde serbest radial önkol flebi ile vücudun değişik bölgelerinde rekonstrüksiyonlar yapılan 17 olguda donör alan morbiditesi araştırlmıştır. Olgular, elde ödem, eklemlerde sertlik, fonksiyonel kapasite ile ilgili şikayetler, radial sinir duyu alanında anormal duyu varlığı, soğuğa hassasiyet, kemikle taşınan olgularda, fraktür varlığı ve greft ile kpatılan olgularda greft alımı ile ilgili problemler açısından değerlendirilmiştir. Yapılan çalışmada kalıcı sorun olarak iki olguda radial sinir alanında duyu kaybı ve dört olguda da tendon yapışıklığı tespit edilmiştir. Radial önkol serbest flebi ile rekonstrüksiyon yapılması düşünülen her hastada bu komplikasyonların olabileceği hatırlanarak, gerekli önlemlerin alınması şarttır.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.