El Parmaklarındaki Yumuşak Doku Defektlerinin Onarımında Adipofasyal Ters Çevirme Flebi

Koray Coşkunfırat, Hıfzı Velidedeoğlu, Nebil Bozdoğan, Atilla Kurtay, Zühtü Demir

Özet


El ve el parmaklarındaki yumuşak doku defektlerinin onarımı önemli bir problemdir. Tendon, kemik, damar, sinir gibi yapıların açıkta olduğu defektlerde flep ile onarım gerekmektedir. Flep seçiminde oluşturacağı morbidite ve el fonksiyonlarının nasıl etkileneceği gözönüne alınmalıdır. Kliniğimizde 8 olguda tendon ve kemik yapıların açıkta olduğu 9 yumuşak doku defektinin onarımında lokal random patern adipofasyal ters çevirme flebi kullanıldı. Tüm olgularda başarılı flep onarımı gerçekleştirldi ve tatminkar düzeyde donör alan morbiditesi oluşturuldu. Kullandığımız lokal random patern adipofasyal ters çevirme flebinin basit ve güvenli bir yöntem olması nedeniyle el parmaklarındaki komplike yumuşak doku defektlerinin onarımında, ilk sıralarda düşünülmesi gereken bir yöntem olduğu gözlendi.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.