İnguinal Bölge Rekonstrüksiyonunda İki Katmanlı Sirküler İlerletme Flebi

Enver Arpacı, Serdar Altun

Özet


Giriş: Vasküler greft operasyonlarından sonra gelişebilen kasık bölgesindeki perivasküler derin yara ve/veya greft enfeksiyonları nadir görülen komplikasyonlar olmasına rağmen yaşamı tehdit edici bir durumdur. Perivasküler derin yara enfeksiyonunun tedavisi ve ekspoze sentetik greftin üzerinin kapatılması gelişebilecek greft enfeksiyonunu azaltarak mortalite ve morbidite oranlarını düşürecektir.
Gereç ve Yöntem: 2009-2013 yılları arasında kasık bölgesinde perivasküler derin yara enfeksiyonu ve deri defekti nedeniyle omega deri flebi ile rekonstrüksiyon yapılan 7 hasta incelendi. Enfekte perivasküler ve nekrotik cilt bölgesi debride edildikten sonra ortaya çıkan oval şekilli defekte komşu ve aynı hacimde yuvarlak şekilli flep planlandı. Flebin ilerlemesini kolaylaştırmak ve deri altı bölgesini desteklemek için, yuvarlak flebin her iki tarafında kenar uzunluğu flep çapına eşit üçgen flepler planlandı. Bu üçgen fleplerin yüzeyi dezepitelize edilerek, defektin yan taraflarındaki subkutan alanlara yerleştirilerek, yuvarlak flebin defekt alanına daha az gerilimle ilerlemesi sağlanmaktadır.
Bulgular: Takiplerinde yara yerinde açılma ve enfeksiyon tekrarlaması gerçekleşmedi. Vasküler greft segmentini değiştirmek için herhangi bir sekonder cerrahiye gerek kalmadı. Tüm vakalarda hematom, flep nekrozu ve enfeksiyon gibi komplikasyonlar oluşmadı. Sonuçlar estetik ve fonksiyonel açıdan tatmin ediciydi.
Sonuçlar: Omega ilerletme flebi perivasküler greft enfeksiyonunun eşlik ettiği kompleks kasık defektlerinin rekonstrüksiyonu için güvenilir, uygun ve kolay bir yöntemdir.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Exton RJ, Galland RB. Major groin complications following the use of synthetic grafts. Eur J Vasc Endovasc Surg 2007;34:188-90.

Dosluoglu HH, Loghmanee C, Lall P, Cherr GS, Harris LM, Dryjski ML. Management of early (<30 day) vascular groin infections using vacuum-assisted closure alone without muscle flap coverage in a consecutive patient series. J Vasc Surg 2010;51:1160-66.

Arpacı E, Koç A, Bilgen E. Bilateral Femoral Greft Enfeksiyonun Sartorius Kas Flepleri ile Rekonstrüksiyonu. Turk J Plast Surg 2013;21: 38-41.

Fischer JP, Mirzabeigi MN, Sieber BA,et al.Outcome analysis of 244 consecutive flaps for managing complex groin wounds. J Plast Reconstr Aesthet Surg 2013;66:1396-404.

Szilagyi DE, Smith RF, Elliott JP, Vrandecic M.P. Infection in arterial reconstruction with synthetic grafts. Ann Surg. 1972;176: 321-33.

Koenig J, vonDongen RJAM. Possibilities and Results in Cardiovascular Surgery. Berlin:Springer,1980.

Erdoğan A, Öz N, İrfan E, Demircan A, Dertsiz L, Sarper A. Prosthetıc vascular graft ınfectıons, analysıs of 22 cases. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 8.1: 533-37.

Saçar M, Saçar S. Vasküler Greft Enfeksiyonlarının Önlenmesi ve Tedavisi. Turkish J Vasc Surg 2007;16: 1-12.

Akgül A, Tuncel Ç, Kervan Ü ve ark. Prosthetıc Graft Infectıons. Turkish J Vasc Surg 2006; 15: 7-10.

LoGiudice JA, Haberman K, Sanger JR.The anterolateral thigh flap for groin and lower abdominal defects: a better alternative to the rectus abdominis flap.Plast Reconstr Surg. 2014;133:162-8.

Graham RG, Omotoso PO, Hudson DA. The effectiveness of muscle flaps for the treatment of prosthetic graft sepsis.Plast Reconstr Surg 2002;109:108-13. .

Cherry KJ, Roland CF, Pairolero PC, et al. Infected femorodistal bypass:is graft removal mandatory? J Vasc Surg. 1992;15:295–303.

Calligaro KD, Veith FJ, Schwartz ML, et al. Selective preservation of infected prosthetic arterial grafts:Analysis of a 20-year experience with 120 extracavitary-infected grafts. Ann Surg 1994;220: 461-69.

Demaria RG, Giovannini UM, Teot L, Frapier JM, Albat B. Topical negative pressure therapy. A very useful new method to treat severe infected vascular approaches in the groin. J Cardiovasc Surg 2003;44:757-61.

V.A.C. Therapy clinical guidelines - a reference source for clinicians. July 2007.

Domingos HC, Schulte S, Horsch S. Vacuum assisted wound closure in postoperative periprosthetic groin infections: a new gold standard? J Cardiovasc Surg 2007;48:477-83.

Shih PK, Cheng HT, Wu CI, Chang SC, Chen HC, Chen HH. Management of infected groin wounds after vascular surgery. S
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.