Gorlin-Goltz Sendromu ve Deri Lezyonlarının Cerrahi Tedavisi

Hıfzı Velidedeoğlu, Meltem Çilingir, Koray Coşkunfırat, Nebil Bozdoğan, Zühtü Demir

Özet


Yüzde multipl bazal hücreli karsinom, mandibulada kist, iskelet anomalileri olan ve gorlin-Goltz sendromu olarak değerlendirilen 55 yaşında bir erkek hasta sunulmaktadır. Cerrahi tedavisinde sol göz kapaklarının eksizyonu ve sol göz ekzanterasyonu sonucu oluşan defekt sol temporal kas-fasya transpozisyon flebi ve deri grefti, sol burun kanadında oluşan defekt ise burun sırtından kaldırılan vertikal kas-deri flebi ile onarıldı.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.